RODINA. ODBORNOST. DIALOG.
Slider
Chceme přispívat k oceňování rodiny.
Rodinu považujeme za jedinečné prostředí,
v němž vznikají a rozvíjejí se hodnoty
nezbytné pro prosperitu společnosti.
Národní centrum pro rodinu

Poslední články

28. 11. 18 v 04:11

Těšíte se na život bez práce?

Nebo lépe řečeno: „Dovedete si představit, že za nás budou pracovat roboti?“ Potřebuje člověk (vůbec) pracovat? Máte strach z budoucnosti bez pracovních příležitostí? A kde jekřesťanská naděje, jaký má obsah?

Takové a podobné otázky a odpovědi zaznívaly 27.11. na konferenci pořádané COMECE (Komisí biskupskýchkonferencí Evropské unie) s názvem Utvářet budoucnost práce v Bruselu. Název konference vypovídá o jejím poselství: nechceme nečinně a s obavami přihlížet, jak svět techniky vytěsňuje člověka. Ale chceme spoluutvářet budoucnost, která začíná již dnes. Naším přínosem je pojetí práce nejen jako zdroje obživy.  Práce především umožňuje nalézat místo ve společnosti, umožňuje osobní rozvoj. Prací se podílíme v neposlední řadě i na uchování stvoření. V tomto smyslu byly opakovaně citovány encykliky Laborem exercens sv. Jana Pavla II. a Laudato si papeže Františk

COMECE představilo sedmnáct doporučení, která jsou zacílená na dostupnost práce pro všechny, na respektk lidské důstojnosti, udržitelný rozvoj a která předpokládají dialog zaměstnavatelů, zaměstnaných a státu.

26. 11. 18 v 09:11

Kulatý stůl “Manželství: Ústava a každodenní život”

V pondělí 12. listopadu 2018 proběhl v Poslanecké sněmovně kulatý stůl pod záštitou poslance Marka Výborného s názvem Manželství: Ústava a každodenní život. Akci pořádal Institut pro křesťansko-demokratickou politiku ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung. Za Národní centrum pro rodinu se tohoto setkání zúčastnila paní Marie Oujezdská. 

Krátkou zprávu o kulatém stolu si můžete přečíst zde: https://ikdp.cz/news/manzelstvi-ustava-a-kazdodenni-zivot/

Odkaz, pod kterým jsou ke stažení materiály a fotografie z akce: https://ikdp.sharepoint.com/:f:/g/EtDa9fXg4hdFoTuxWMnrRtMB7Fytvh7eTK2PqXOd-Hgxsw

23. 11. 18 v 11:11

Nové trendy otcovství

„Muž žije v rodině své ženy a žena žije v rodině, se kterou není spokojena.“ Těmito slovy chtěl brněnský profesor sociologie Ivo Možný shrnout dnešní krizi mužství a do jisté míry i otcovství. Jaká je nová role otce? Jak se stát mužem a otcem? Jaké místo zaujímá rodina v životě současných mužů a žen? Odpovědi na tyto otázky hledali přední čeští odborníci, známé osobnosti české psychosomatické školy Ludmila Trapková a Ladislav Chvála, psychologové Mertin a Hermann, profesorka sociologie Dana Hamplová a dlouholetý lektor a spolutvůrce programů pro otce a syny František Růžička na semináři v Poslanecké sněmovně Parlamentu nazvaném „Jak se proměňuje rodinná politika členských států Evropské unie s ohledem na roli otců v kontextu ČR aneb Rozšíření pohledu EU na otcovství – co dodat?“,  který pořádalo pod záštitou poslankyně KDU-ČSL Pavly Golasowské Národní centrum pro rodinu.