leták Mezigenerační politika
konference 23.4.2024
Sál

Vážení příznivci rodin a rodinné politiky,
dovolujeme si nabídnout závěry a prezentace z XXIII. ročníku Mezinárodní konference o rodinné politice v Senátu Parlamentu ČR

seminář
Senat 1 08

Proběhl seminář s názvem Občanská angažovanost seniorů na příkladech dobré praxe.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 21. listopadu 2023

Svatý rok
Senat 1 08

Vstříc Svatému roku!

Vstupujeme do Roku modlitby, který ustanovil papež František jako přípravné období na Jubileum 2025, které je v katolické křesťanské tradici ve znamení odpuštění.

previous arrow
next arrow
 
Národní centrum pro rodinu

Nejnovější příspěvky

10. 05. 24 v 11:05

Stanovisko Národního centra pro rodinu k zamítnutí Sněmovního tisku 646

V Poslanecké sněmovně čeká na projednávání poslanecký návrh zákona na zrušení z.č.223/2016 Sb. zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě ST 646.  Vláda k návrhu zákona vydala dne 10.4.2024. neutrální stanovisko. Současný rozsah omezení prodejní doby zahrnuje pouze sedm svátků, což je pouze část státem uznaných svátků. Pokud navíc uvážíme, že u našich západních sousedů je podobně omezena prodejní doba i o nedělích můžeme říci, že stávající ustanovení mají spíš symbolický charakter.

09. 05. 24 v 03:05

Štěstí rodiny nejsou osamocené šediny

Národní centrum pro rodinu se připouje k 16. Týdnu pro rodinu 2024

„Za několik dní mně došel dopis, ze kterého jsem byla velmi překvapená….hned jsem poznala, že ho psala babička,…vždy chtěla vypadat jako já a mít postavu jako já…Potom jsem strašně dlouho byla dojatá.“  Jak velký význam mají senioři – prarodiče pro své vnuky, jakou „moc“ mají nad jejich životy a co vše mohou pro nejmladší generaci udělat?

27. 04. 24 v 11:04

Konference „Rodinná politika a překážky, které komplikují rodinám život“

V Senátu ČR, 23. 4. 2024

Nechtěli jsme mluvit o tom, o čem se hovoří často. Pozornost byla věnována odpovědím na otázky, jak předcházet rozpadu rodiny, co si přejí otcové, jaká mají mít matky i otcové přání s ohledem na trh práce nebo jak mohou biologičtí i bonusoví rodiče žít v patchworkových rodinách svoje poslání. A v neposlední řadě byl představen nový model podpory harmonizace rodiny a zaměstnání.

16. 04. 24 v 01:04

Buďme si vzájemně darem, vyzývá papež František nejen děti

Blíží se světový den dětí, ke kterému se připojuje i papež František a Vatikán. Letos po několika letech znovu navazuje na historické Světové dny mládeže, ale s důrazem na nejmladší. Ve dnech 25.-26. května pořádá program pro rodiny z celého světa s cílem zdůraznit hodnotu a role nejmenších v rodině, světě i církvi. Při této příležitosti František vydal poselství, v kterém děti označuje za štěstí svých rodičů a radostí lidstva a církve.

19. 03. 24 v 02:03

Politici se nemají na co vymlouvat…

Rodina, děti a stabilní vztahy v datech nejnovější Zprávy o rodině

…když krčí rameny nad některými palčivými otázkami. Mám na mysli demografický problém. Nemají se na co vymlouvat, protože jsou k dispozici velmi zajímavá čísla, které poskytuje například nejnovější Zpráva o rodině. Ano, stárneme, protože se rodí (už zase) mnohem méně dětí, než bychom potřebovali. O to je smutnější ale je, že by to tak vůbec nemuselo být. Proč musí 58 % párů s jedním dítětem uvádět, že má méně dětí než by si přálo?

12. 03. 24 v 09:03

Komise seniorů, projekt Národního centra pro rodinu, se „rozbíhají“ v Jihomoravském kraji

Projekt spolupráce obce s občany 55+, Komise seniorů, jsme představili ve 29 obcích JMK. Jako „pravou ruku“ obce by rádi Komisi založily, a také postupné kroky k tomu podnikají, prozatím obce: Boskovice, Morkůvky, Kanice, Želešice, Pozořice, Modřice, Brno – Černovice, Hustopeče. Čilá jednání probíhají ale i v dalších.

19. 02. 24 v 11:02

Senior coby dobrovolník, to v Česku zatím moc neznáme

Ochota věnovat zdarma svůj čas, energii, schopnosti a dovednosti ve prospěch druhých – zní jako pohádka, která se ovšem stává skutečností. V Evropě dobrovolnictví patří k životu, u nás v Česku se teprve pomalu etabluje. 

Dobrovolníci mohou vykonávat širokou škálu činností v závislosti na svých zájmech, studiu i přáních.

25. 01. 24 v 04:01

Pojďme vytvořit symfonii modlitby, vyzývá papež František

K navázání ale i upevnění vztahu s Bohem, který pomáhá nalézat vlastní identitu, je pro věřící důležitá modlitba, tj. komunikace se Stvořitelem, ke kterému mohou směřovat své díky, prosby, ale i klást otázky, očekávat odpovědi, a také pocítit Jeho lásku a milosrdenství. Na nepřekonatelný význam modlitby pro život křesťana papež František upozornil mimo jiné i tím, že jako přípravu na Jubilejní rok 2025 ustanovil letošní rok Rokem modlitby. Ten se má nést v duchu verše z Lukášova evangelia „Nauč nás modlit se” (Lk 11,1). 

02. 01. 24 v 05:01

Služby center pro rodinu budou přístupné většímu okruhu lidí

Děkanátní centra pro rodinu olomouckého arcibiskupství, která zasahují územně do tří krajů Česka, se v těchto měsících soustředí na zvyšování kompetencí pro získání ekonomické stability a zároveň na přípravu nabídky svých programů širší veřejnosti.

13. 12. 23 v 03:12

Prarodiče a advent

Ano, je nás víc, kteří před Vánoci listujeme receptářem a hledáme ty „perníčky od babičky“. Prarodiče hráli ve většině životů nás, dospělých, důležitou roli a vzpomínky na ně často patří k těm nejhezčím. Kým vlastně jsou pro své rodiny a mají (ještě) poslání i ve společnosti?

Profesorka Lenka Šulová mě zaujala svou přednáškou ve Sněmovně, když barvitě popisovala, a patrné bylo, že i sama mnohé z toho prožila, kým prarodiče jsou a jakou hodnotou jsou především pro vnoučata. Přitažlivost výkladu o mezigeneračním, oboustranném přenosu stáří vůči mládí, byl tak poutavý a navíc vtipný, že posluchači zapomínali popíjet kávu. Pobavilo nás, když univerzitní profesorka sdílela poznámky svých vnoučat vůči své osobě.

01. 12. 23 v 09:12

Vstříc Svatému roku 

Vstupujeme do Roku modlitby, který ustanovil papež František jako přípravné období na Jubileum 2025, které je v katolické křesťanské tradici ve znamení odpuštění. Od roku 1470 se Svatý rok koná pravidelně každých 25 let.

Biskupové a diecéze byli vyzváni, aby tento církevní rok se zaměřili na podporu ústředního postavení individuální a komunitní modlitby. Dikasterium pro evangelizaci při této příležitosti vydá sérii Poznámek o modlitbě, které se budou věnovat tématu Modlit se dnes, Modlit se se žalmy, Ježíšova modlitba, Modlit se se svatými a hříšníky, Modlitební paraboly, Modlitba, kterou nás Ježíš naučil: Otče náš, Ježíšova modlitba, Církev v modlitbě. Po celém světě se rovněž mají konat školy modlitby a modlitební poutě, kterým by předsedali biskupové a do nichž by se zapojil celý Boží lid. 

23. 11. 23 v 01:11

S velkým zájmem proběhl seminář „Občanská angažovanost seniorů na příkladech dobré praxe“

Nové pojetí politiky se seniory namísto pro seniory představili ve Sněmovně na semináři Občanská angažovanost seniorů na příkladech dobré praxe Národní centrum pro rodinu a Rodinný svaz ČR ve spolupráci s Hanns Seidel Stiftung v úterý 21. listopadu 2023.

Novou rolí seniorů je mít odvahu a vůli zapojit se do veřejného života a nabídnout svou životní zkušenost, nadhled a potenciál.

14. 11. 23 v 03:11

Senioři v „nové roli“. Komise seniorů jako pravá ruka obcí

První dvacítka obcí Jihomoravského kraje projevila zájem o pilotní projekt Národního centra pro rodinu Komise seniorů (KOS). Cílem projektu je přizvat ke spolupráci s vedením obce seniory, kteří se tak stanou jejím partnerem a oporou. Inspirace pochází z Německa, kde tzv. seniorská zastoupení jsou přirozenou součástí rodinné politiky spolkových zemí přes 20 let a myšlenka, politiky se seniory a ne (jen) pro seniory, přes 30 let.

10. 11. 23 v 10:11

Co svědčí rodinám? Výstava Rodinného svazu ve Sněmovně – fotky vernisáže

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR hostí výstavu Rodinného svazu ČR, naší střešní organizace. Na devíti představuje do 16. listopadu 2023 v prostorách Dvorany práci center pro rodinu, svých členů. Autorkou velkoformátových fotografií je Lucia Petrůjová. Primární prevencí rozpadu vztahů se centra věnují přes 30 let, a to pořádáním programů, aktivit a služeb určených rodinám, manželům, partnerům, seniorům, mladým i rozvedeným,…

Tisková zpráva k výstavě

Fotografie z vernisáže

27. 07. 23 v 11:07

Komise seniorů – politika se seniory

Chcete-li být „trendy“ a „in“ v pojetí seniorské politiky, pak je to politika se seniory proti obvyklé politice pro seniory. Projekt Komise seniorů (KOS) zve ke spolupráci s vedením obce všechny, kteří chtějí a mají chuť tvořit a pracovat pro druhé. Potenciál seniorů je nevyužitý dar, který chce KOS pozvednout.

26. 06. 23 v 12:06

Proběhla odborná debata o využití bavorských zkušeností pro naše dětské sousedské skupiny

Dne 7. 6. 2023 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se uskutečnila přeshraniční výměna zkušeností s neinstitucionální formou nerodičovské péče o děti.

V České republice je v současné době možno využít nabídek mateřských škol nebo dětských skupin. Za stávajícího nedostatku míst v mateřských školách se určitě nejedná o konkurenční vztah mezi oběma formami nerodičovské péče o děti. A přesto by současní provozovatelé dětských skupin potřebovali některé z možností, které jsou vyhrazeny jen mateřským školám. I když je v tomto ohledu stále co vylepšovat, Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje zavedení tzv. sousedské dětské skupiny, která se inspirovala na německé denní matce/otci.

19. 06. 23 v 02:06

Třetí Světový den prarodičů a seniorů je 23. července 2023

„Vám, mladým, kteří se připravujete na odjezd do Lisabonu nebo kteří zažijete Světový den mládeže ve svém bydlišti, bych rád řekl: Než vyrazíte, jděte navštívit své prarodiče, navštivte osamělého, staršího člověka!“ Výzvou k mladým se obrací papež František ve svém poselství ke III. Světovému dni prarodičů a seniorů. Proběhne v neděli 23. července 2023.

25. 05. 23 v 12:05

Konsolidační balíček – vidíme tak černě, jak sami chceme

Marie Oujezdská

Nutná vládní opatření v podobě Konsolidačního balíčku jsou, jak se zdá, červeným hadrem. Odhady jeho skutečného dopadu jsou ale nejisté. Z pohledu rodin je mnohem výraznějším protirodinným opatřením velké zadlužení státu. Česko tak nenabízí dostatek stabilního prostředí pro zakládání rodin.

11. 05. 23 v 11:05

Začíná 15. ročník Týdne pro rodinu

Rodina – péče o trvale udržitelný život

Národní centrum pro rodinu se připojuje k Týdnu jako členské centrum Rodinného svazu ČR. více na

Tisková zpráva

04. 05. 23 v 11:05

XXII. mezinárodní konference o rodinné politice na téma Rodinná politika a přípravy na stárnutí (nejen) mladé generace

Letošní ročník mezinárodních konferencí byl pokračováním loňského ročníku, který jsme věnovali novému pojetí rodinné politiky „se seniory“ , místo obvyklého konceptu „pro seniory“.

Tentokrát jsme se zamýšleli nad novou optikou rodinné politiky, která by byla schopna využít narůstající převahu občanů starší generace vůči mladým a současně by byla schopna lépe odpovídat na současné výzvy: rozpady rodin a potřeby trhu práce.

Videozáznam celé konference (nesestříháno)

01. 02. 23 v 12:02

Mezigenerační projekty Národního centra pro rodinu

Neexistuje ,,starý člověk“, ale konkrétní lidé v životních situacích.

19. 01. 23 v 09:01

Setkávání generací – projekt, který přináší rozhovory

Národní centrum pro rodinu za finanční účasti Jihomoravského kraje přichází s novým projektem Setkávání generací. Reaguje tak na předsudky mezi mladou a zralou generací, které jsou patrné jak z osobních zkušeností z MHD, obchodů, tak i z médií a sociálních sítí.

Smyslem projektu je pozvat obě skupiny k jednomu stolu, pracovat na zadaném úkolu a přispět tak k nalezení společných témat, odstranění projevů ageismu (předsudky a diskriminace kvůli věku) a objevení hodnoty obou generací pro sebe navzájem. Výstupem projektu jsou Metodika a Leták (dále ke stažení).

21. 11. 22 v 03:11

Nesouhlasné vyjádření k návrhu na zkrácení rodičovské dovolené

Střešní organizace pracující s rodinami – Rodinný svaz ČR z.s., Síť pro rodinu, z.s. a Unie center pro rodinu komunitu, z.s. – nesouhlasí s návrhem na zkrácení rodičovské dovolené, který zveřejnil ministr financí Zbyněk Stanjura. Svůj nesouhlas zdůvodňujeme následujícími skutečnostmi:

01. 09. 22 v 01:09

Hlavu vzhůru senioři! Náměty pro seniorskou politiku

„Vypínej vodu, když si čistíš zuby! Neloupej brambory nožem, ale škrabkou!“ Rady našich babiček zasáhly často navždy do našich životů. Spořivost, nadhled, laskavost,… Co vše, jako bohatství pro rodinu a potažmo společnost, nesou senioři?

Jako Národní centrum pro rodinu nabízíme náměty, jak nově objevit hodnotu stárnoucích a starých lidí pro společnost a nabízí náměty jejich zapojení do aktivního života.

22. 08. 22 v 03:08

Mámu potřebuji. Posilujeme vězeňkyně v jejich mateřství

Posila matek v jejich rodičovských a partnerských kompetencích, to je záměr spolupráce Národního centra pro rodinu s Volonté Czech, která se zaměřuje na práci s vězni – rodiči.

V rámci spolupráce jsme matkám, které si trest odpykávají i s dětmi a matkám, které u sebe děti nemají, jsme dosud nabídly témata: Já a moje dítě, Jsem máma, Můj přínos společnosti, …

25. 07. 22 v 02:07

Konference Cesta ke stabilitě rodiny aneb nemusí to končit rozvodem

Přes sedm desítek příznivců rodinné politiky se setkaly ve čtvrtek 16. června 2022 v Praze v půvabných, historických prostorách Fortny Kláštera bosých karmelitánů.

Soudci, pedagogové, mediátoři a preventisté hovořili o rozpadu vztahů, možnostech, jak jim předcházet, o naději pro mladé lidi a o tom, co potřebují k založení rodiny, aby jich tak co nejvíce mohlo uskutečnit svá rodinná přání. Pracovat na vztazích má cenu a stojí to za to.

14. 07. 22 v 12:07

Čeho si na mě vážíš? Padesát námětů pro rodiny o tom, na co řeč nepřijde

Jaká slova by u nás doma nikdy neměla chybět? Řekni jednu věc, která se ti dnes nepovedla a tři věci, které jsi zvládnul. Čeho si na mě vážíš? Impulzy pro večerní rodinné sdílení připravilo Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s www.vira.cz jako přínos k Roku rodiny 2021-22. Uvádí nejprve citát z papežovy exhortace Radost z lásky (Amoris laetitia) a navazují námětem, o čem si spolu povídat. Často jsou to témata jako odpuštění, láska, samota, ocenění, radost pro někoho,…zkrátka témata, ke kterým se jinak, v každodenním shonu, členové rodiny nedostanou. Kratičké impulzy pro život v rodině

12. 07. 22 v 09:07

Konference českého předsednictví Radě Evropské Unie – dokument Záruky pro děti

Proč bylo zvoleno takové téma?

V Evropě žije 33 milionů dětí na hranici chudoby. Česká republika je na to relativně dobře: se svými cca 11 % dětí žijících na hranici chudoby je druhou zemí (spolu s Dánskem) s nejnižší mírou chudoby. I když je procento relativně nízké, jedná se o 35 000 dětí. Počet dětí se samozřejmě zvýšil příchodem uprchlíků z Ukrajiny do ČR, z nichž 45% tvoří děti.

06. 06. 22 v 05:06

Proběhlo 10. Světové setkání rodin s papežem Františkem. Rodinám přináší naději.

Dva tisíce delegátů ze 170 zemí světa se účastnilo slavnostní sobotní bohoslužby papeže Františka na Svatopetrském náměstí v Římě. Záznam přenosu a zpravodajství ze čtyřdenního setkání rodin s papežem Františkem nabízí TV Noe. Co si odvážejí naši delegáti? Nabízíme několik postřehů Mons. Josefa Nuzíka.

14. 05. 22 v 02:05

Co svědčí rodinám? Pečovat o vztahy. Představujeme putovní výstavu o tom, kde a jak zkvalitnit vztahy

„Kurz nám pomohl otevřít mnohá témata. Vždy jsme diskutovali hluboko do noci“, zhodnotili kurz příprav na manželství Michal a Veronika. Programy pro rodiče, mladé manžele, mládež nebo kurzy příprav na manželství a rodičovství, mají za cíl posilovat a vylepšovat mezilidské vztahy. Primární prevenci rozpadu vztahů se věnují centra pro rodinu v ČR více než 30 let. Svou práci, kterou ocenily už tisíce účastníků, představují na devíti panelech.

29. 04. 22 v 10:04

XXI. ročník mezinárodní konference o rodinné politice 26.dubna 2022

„Rodinná politika a spolupráce generací jako projev občanské odpovědnosti “

Vážení příznivci rodinné politiky,

nabízíme výstup z XXI. ročníku mezinárodní konference o rodinné politice v Senátu, který se konal 26. dubna 2022.

Cílem konference bylo ukázat, že je užitečné vnímat rodinnou politiku jako politiku pro všechny generace a že nejde jen o metodický přístup, ale o využití potenciálu seniorů a obohacení všech generací.

Protože bez spolupráce všech generací nebude možné zvládnout důsledky demografické krize.

Program konference

03. 03. 22 v 10:03

Pomoc pro Ukrajinu nebo ukrajinským uprchlíkům v ČR – Jihomoravský kraj

Допомога Україні або українським біженцям у Чехії в Південно-Моравському краї

Dobrovolnické centrum Ministerstva vnitra DC67 informuje 💛💙

👉www.pomahejukrajine.cz – je hlavní stránkou pro sdružování individuálních nabídek pomoci

28. 10. 21 v 10:10

XX. mezinárodní konference o rodinné politice

,,Rodinná politika a potřeba udržitelného demografického vývoje v evropském dialogu“

Vážení příznivci rodinné politiky,

nabízíme výstup z XX. ročníku mezinárodní konference o rodinné politice v Senátu, který se konal 19. října 2021. Konference se zabývala současnými překážkami pro založení rodiny. Cílem těchto konferencí je formulovat podněty pro rodinnou politiku v ČR.

20. 07. 21 v 05:07

X. Světové setkání rodin

Rodinná láska: Povolání a cesta ke svatosti

se bude konat v Římě ve dnech 22. až 26. června 2022 jako vyvrcholení Roku rodiny Amoris laetitia

19. 05. 21 v 12:05

Výzva k podpisu deklarace na podporu vztahů

Za situace, kdy je pozornost médií a politiků upřena především na zvládání ekonomických následků současné pandemie, chceme my, signatáři této deklarace, zdůraznit důležitost vztahů v rodině.

11. 12. 20 v 09:12

Zpráva o rodině 2020 – nově i o stabilitě soužití

Dopady rozvodovosti, význam stability vztahů, hodnota manželství, postavení seniorů ve společnosti a mnohá další data zveřejňuje Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v nové Zprávě o rodině 2020. Je to poprvé, kdy věnuje pozornost stabilitě manželských/partnerských vztahů, přináší poprvé rozsáhlé kapitoly o vztahovém životě rodiny a nepřímo tak potvrzuje užitečnost práce center pro rodinu – center pro mládež.

17. 10. 20 v 10:10

Dluhy státu vůči rodině

se jmenuje leták představující priority Rodinného svazu ČR a Národního centra pro rodinu

Dluhy jsme nazvali dlouho opomíjené hodnoty ze strany státu:

05. 10. 20 v 08:10

PROČ realizovat rodinnou politiku v krajích, KOMU je určena a JAK ji systematicky rozvíjet

se dozvíte v informačním newsletteru, který vydal Rodinný svaz ČR ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu, u příležitosti nadcházejících podzimních voleb do krajských zastupitelstev.