Sborníky

XVIII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice: “Evropské trendy v mezigeneračním dialogu”


se uskutečnil v prostorách Senátu Parlamentu ČR v pondělí 27. května 2019.

Nabízíme přednesené příspěvky a videozáznam z konference:

XVII. mezinárodní konference o rodinné politice: “Mohou opatření rodinné politiky ovlivňovat rozvodovost?”

16. dubna 2018 proběhl v Senátu PČR již XVII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice s názvem “Mohou opatření rodinné politiky ovlivňovat rozvodovost?” Zájem o téma byl veliký, jednací sál Senátu byl zcela zaplněn. Pozornost nevzbudilo jen téma, ale i renomovaní přednášející: Daniela Kovářová, Pavel Rataj, dvojice psychologů z Liberce Hana Heindorferová a David Cichák nebo Jeroným Klimeš.

Sborníky z mezinárodních konferencí o rodinné politice

Sborníkz XV. mezinárodní konference
PRŮSEČÍKY GENERACÍ Z POHLEDU RODINNÉ POLITIK
Sborník z XV. mezinárodní konference o rodinné politice: PRŮSEČÍKY GENERACÍ Z POHLEDU RODINNÉ POLITIKY
Sborník ze XIV. mezinárodní konference o rodinné politice:
RODINNÁ POLITIKA – JAKÉ HODNOTY A PRINCIPY HLEDÁME
·         Sborník ze XII. mezinárodní konference o rodinné politice: RODINA JAKO GARANT ODPOVĚDNOSTI VE SPOLEČNOSTI
·         Sborník ze XII. mezinárodní konference o rodinné politice: 
·         Sborník z XI. mezinárodní konference o rodinné politice: RODINNÁ POLITIKA A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ AUTONOMNÍ CHOVÁNÍ RODINY PŘI  NAPLŇOVÁNÍ JEJÍCH SPOLEČENSKY NEZASTUPITELNÝCH FUNKCÍ
·         Sborník z X. mezinárodní konference o rodinné politice: RODINNÁ POLITIKA V KONTEXU EVROPSKÉHO ROKU BOJE PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ
·         Sborník z IX. mezinárodní konferenceo rodinné politice: RODINNÁ POLITIKA JAKO NÁSTROJ, KTERÝ UMOŽŇUJE A PODPORUJE MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITU
·         Sborník z VIII. mezinárodní konference o rodinné politice: RODINNÁ POLITIKA A ŽIVOTNÍ STYL RODINY – JAK RODINY ZVLÁDAJÍ ROZPOR MEZI NÁROKY RODINNÉHO ŽIVOTA A NÁROKY KLADENÉ SPOLEČNOSTÍ
·         Sborník ze VII. mezinárodní konference o rodinné politice: RODINNÁ POLITIKA JAKO PODPORA ANGAŽOVANÉHO RODIČOVSTVÍ
·         Sborník ze VI. mezinárodní konference o rodinné politice
·         Sborník z V. mezinárodní konference
·         Sborník ze IV. mezinárodní konference
·         Sborník z III. mezinárodní konference
·         Sborník z II. mezinárodní konference
·         Sborník z I. mezinárodní konference              

I. mezinárodní konference: Končí éra rodiny, nebo je rodina budoucností společnosti? Praxe a perspektivy rodinné politiky

Mezinárodní konference o rodinné politice s názvem: „Končí éra rodiny, nebo je rodina budoucností společnosti? Praxe a perspektivy rodinné politiky“ se konala v Praze v r. 1999.