19. květen 2021

Výzva k podpisu deklarace na podporu vztahů

Za situace, kdy je pozornost médií a politiků upřena především na zvládání ekonomických následků současné pandemie, chceme my, signatáři této deklarace, zdůraznit důležitost vztahů v rodině.

Na zásadní význam rodinných vztahů pro vývoj celé společnosti se v této době poněkud zapomíná.

Proto vznikla iniciativa Platforma pro vztahy, jejímiž členy jsou odborníků z různých koutů ČR, kteří se zabývají mezilidskými vztahy v různých oborech a profesích. Spojili se kvůli společným hodnotám, které ve svém přístupu ke vztahům sdílejí. Tyto své společné hodnoty a postoje dne 5. května 2021 zformulovali do Deklarace Platformy pro vztahy, k níž se můžete podpisem připojit i Vy. Děkujeme.

Plné znění deklarace