07. září 2021

Pozvánka na XX. mezinárodní konferenci o rodinné politice

,,Rodinná politika a potřeba udržitelného demografického vývoje v evropském dialogu”

Vážení příznivci rodinné politiky,

dovolujeme si vás pozvat na XX. ročník mezinárodní konference o rodinné politice v Senátu, který se bude konat 19. října 2021 a bude se zabývat současnými překážkami pro založení rodiny. Cílem těchto konferencí je formulovat podněty pro rodinnou politiku v ČR.

Registrace probíhá do naplnění sálu nejpozději do 15. října 2021 elektronickou formou.


Proč jsme vybrali letošní téma?

Před volbami se politici soustřeďují na dílčí témata a opatření. Bohužel se stále méně hovoří o závažnosti demografického problému. Současná demografická situace ve stárnoucí Evropě ukazuje, že se budeme v blízké budoucnosti potýkat se závažnými problémy, jejichž důsledky nemáme úplně pojmenované. A to paradoxně za situace, kdy lidé nemohou, v důsledku existujících překážek, přivádět na svět tolik dětí, kolik si jich přejí mít. Nejčastěji zmiňovaným překážkám se bude věnovat naše konference.

  • Do tématu uvede poslanec rakouského parlamentu Norbert Sieber, který předsedá parlamentnímu výboru pro rodinu.
  • Následovat bude vedoucí pracovní skupiny Rodinná politika Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Jana Paloncyová s výsledky letošního výzkumu důvodů bezdětnosti.
  • Milada Kadlecová, zakladatelka a jednatelka brněnského Institutu regionálních informací se zaměří na otázku, zda je v ČR opravdu nedostatek bytů a co je možné učinit k co nejrychlejší nápravě, vedoucí ke zvýšení nabídky bytů, zastavení růstu cen bydlení a zvýšení dostupnosti bytů pro mladé rodiny.
  • ČR je zemí s jedním z nejvyšších fondů odpracované doby a nejvyšší zaměstnaností matek dětí 6-14 letých v EU. Zdá se, že nedostatek času, který trápí více než polovinu otců a matek, čeká i na ty, kteří se pro rodinu rozhodují. V Německu se dlouhodobě zabývá inovativním, v ČR na veřejnosti neznámými, modelem uspořádání pracovního a soukromého života Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik. Referovat přijede jedna z výrazných osobností institutu, socioložka Karin Jurczyk
  • Často zmiňovanou obavou mladých žen je, že po narození dítěte nebudou schopny sladit rodinu a profesi. Jednou z často zmiňovaných cest tzv. slaďování jsou zkrácené úvazky. Problematika flexibility a schopnosti adaptace na neustále se měnící podmínky je velkou výzvou do nového volebního období, kdy bude třeba do českého právního řádu implementovat řadu evropských pravidel, např. slaďování pracovního a osobního života. Referát s výsledky dotazování zaměstnavatelů přednese JUDr. Markéta Schormová, předsedkyně Sekce zaměstnanosti a práce, poradního orgánu představenstva Hospodářské komory ČR.
  • Vysoká míra rozvodovosti v ČR demotivuje řadu mladých lidí k zakládání rodiny. Velkou neznámou jsou programy tzv. primární prevence, které nabízí příležitost pro prohlubování vztahu mezi (budoucími) manželi a rodiči. S prezentací vystoupí realizátorky těchto programů Mgr. Kateřina Dubělčíková a Mgr. Valéria Šmýrová z Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.  
  • Poslední příspěvek rakouského  profesora dr. Waltr Pöltnera uzavře zamyšlením nad možnostmi důchodových systémů, jejichž udržitelnost stojí a padá s demografickým vývojem.

PROGRAM KONFERENCE