12. červenec 2022

Konference českého předsednictví Radě Evropské Unie – dokument Záruky pro děti

Proč bylo zvoleno takové téma?

V Evropě žije 33 milionů dětí na hranici chudoby. Česká republika je na to relativně dobře: se svými cca 11 % dětí žijících na hranici chudoby je druhou zemí (spolu s Dánskem) s nejnižší mírou chudoby. I když je procento relativně nízké, jedná se o 35 000 dětí. Počet dětí se samozřejmě zvýšil příchodem uprchlíků z Ukrajiny do ČR, z nichž 45% tvoří děti.

Jaké děti jsou nejvíce ohroženy?

Podle výzkumu UNICEF jsou některé děti ohrožené více než jiné. V chudobě vyrůstá 1 ze 3 dětí žijících v rodinách samoživitelů v porovnání s 1 ze 13 dětí, které žijí v domácnosti s oběma rodiči. Tento rozdíl je v Česku větší než jinde v Evropě.

„Dětem v nouzi“ pomáhá mnoho organizací…, na úrovni Evropské unie se na pomoc soustřeďuje Záruka pro děti . Věnuje se následujícím oblastem:

  • předškolní a školní vzdělávání,
  • zdravé jídlo každý školní den;
  • bezplatná zdravotní péče;
  • dostatečná a zdravá výživa a
  • odpovídající bydlení.

Dokument se bohužel nezabývá nejdůležitější „zárukou“ pomoci, totiž fungující rodinou. Reflektuje situace, kdy rodina svoje funkce není schopna plnit.

Je pozitivní, že navzdory tomu, na konferenci stále častěji zaznívaly hlasy, které upozorňovaly na klíčový význam rodiny a užší či širší komunity, podpořené nabídkou preventivních programů.