27. červenec 2023

Komise seniorů – politika se seniory

Chcete-li být „trendy“ a „in“ v pojetí seniorské politiky, pak je to politika se seniory proti obvyklé politice pro seniory. Projekt Komise seniorů (KOS) zve ke spolupráci s vedením obce všechny, kteří chtějí a mají chuť tvořit a pracovat pro druhé. Potenciál seniorů je nevyužitý dar, který chce KOS pozvednout.

Při současné délce dožití jsou tři skupiny seniorů: zaměstnaní, „sendvičoví“ (pečující o vnoučata nebo rodiče) a pak ti nejstarší, kteří chtějí co nejdéle zůstat „ve svém přirozeném prostředí“. V Česku převažuje seniorská politika v pojetí pro seniory, která seniorům pomáhá nebo organizuje pro ně volnočasové aktivity. Naopak, v zahraničí se snaží o politiku se seniory, která využívá potenciálu seniorů a pomáhá jim udržet si vitalitu, zdravého sebevědomí a duševního zdraví při práci pro společnost, přesněji pro vlastní obec.  

Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Jihomoravským krajem (JMK) přichází s projektem Komise seniorů. Takovou komisi si může založit každá obec podle vlastních možností a zájmů. JMK je tak v Česku průkopníkem tohoto pojetí seniorské politiky.

Jak to funguje?

V KOSu členové uplatní svůj potenciál a celoživotní zkušenosti, budou vytvářet programy pro své vrstevníky, starší, ale i mladší spoluobčany a děti. Přinesou vlastní řešení problémů v obci i v mezigeneračním dialogu, budou v kontaktu s vedením obce v oblastech: sociální, kulturní, vzdělávací, urbanismu, dopravy, sportu, zdravotní péče, práce s občany. Bude propojovat a koordinovat zájmy seniorů se zájmy obce, nabídne poradenství, bude sbírat náměty, zpracovávat je a předávat na patřičná místa, koordinovat zájmy různých skupin, poskytnou zpětnou vazbu politikům, informovat spoluobčany o existujících možnostech, účastnit se na na plánech obce.

Každoročně se uskuteční setkání zástupců KOSů, které nabídne účastníkům nadhled řešení problémů z nových hledisek, přednášky odborníků a sdílení vlastní praxe.

Pilotní projekt se inspiroval v Německu, kde jako „seniorská zastupitelstva“ (v Německu Seniorenvertretungen) už řadu let fungují a mají dobré výsledky. Snaha o zakládání Komisí seniorů našla odezvu i na půdě Poslanecké sněmovny, kde byl k tomuto tématu věnován kulatý stůl. Metodickou zastřešující organizací KOS je Seniorenvertretungen v Nordrhein Westfalen.

Jaký je cíl projektu Komise seniorů?

Zkvalitnit mezigenerační soužití, zejména mladé a seniorské generace v dané obci, vyšší kvalita života seniorů (prohloubení sebeúcty, rozšíření příležitostí k využití celoživotních zkušeností), využití potenciálu seniorů a spolupráce se zainteresovanou veřejností.

Obce/města, MČ, které by se chtěly zúčastnit „pilotu“, kontaktujte: rodiny@rodiny.cz

#rodinycz #komiseseniorů

Foto: Obec Morkůvky, setkání s občany k tématu kulturního života obce a přestavení projektu Komise seniorů