21. listopad 2022

Nesouhlasné vyjádření k návrhu na zkrácení rodičovské dovolené

Střešní organizace pracující s rodinami – Rodinný svaz ČR z.s., Síť pro rodinu, z.s. a Unie center pro rodinu komunitu, z.s. – nesouhlasí s návrhem na zkrácení rodičovské dovolené, který zveřejnil ministr financí Zbyněk Stanjura. Svůj nesouhlas zdůvodňujeme následujícími skutečnostmi:

  1. Návrh zamýšlí zkracovat délku rodičovské dovolené, která neexistuje. Počítá totiž s tím, že rodičovská dovolená je v ČR čtyřletá. To není pravda. V ČR je možno čerpat rodičovskou dovolenou do dovršení tří let věku dítěte, čtvrtý rok je neplacené volno, jehož čerpání závisí na vůli zaměstnavatele.
  1. Návrh je zdůvodňován tím, že je v ČR rodičovská dovolená jedna z nejdelších v Evropě. Ani toto tvrzení není pravdivé: v Evropě je řada států, kde je tříletá věková hranice, a je řada států, které umožňují čerpání rodičovské dovolené nad tuto hranici. Podmínky, za nichž je rodičovská dovolená čerpána, jsou obtížně porovnatelné a nelze porovnávání zjednodušovat pouze na jeden parametr.
  1. Návrh zcela pomíjí realitu rodičů nejmenších dětí, kteří musí řešit:

a/ nedostatečnou nabídku zkrácených úvazků (v porovnání s průměrem EU je v ČR pouze cca čtvrtinová nabídka) a

b/ nedostatečnou nabídku zařízení péče (dětských skupin a mateřských škol, o individuálních nabídkách, typu miniškolek, ani nemluvě).

  1. Návrh zcela pomíjí dostupné výzkumy přání a potřeb obyvatel, jež poukazují na to, že nejsou vytvořeny základní podmínky (nastavený funkční systém slaďování práce a rodiny, tj. dostatečná nabídka flexibilních, zejména zkrácených, úvazků pro ženy i muže a dostatečná kapacita mateřských škol v některých regionech, kde je zatím nedostatečná kapacita zařízení nebo jejich finanční či dojezdová nedostupnost) pro dřívější návrat matek či otců na trh práce. De facto stávající možnost čerpání rodičovské dovolené do tří let věku dítěte uvedené nedostatky v určitém smyslu kompenzuje.
  2. Stát tímto opatřením neušetří, neboť objem finančních prostředků na čerpání rodičovského příspěvku je daný (300 tis. pro jedno dítě, 450 tisíc pro dvojčata) a rodiče si jej mohou vybrat v různých variantách. Jejich návrat na trh práce ale závisí na existujících nabídkách, jejichž nedostatečnost je popsána výše.
  3. Návrh by měl nabízet možnosti volby, ne je ubírat.
  4. Přínosnost návrhu na zkrácení rodičovské dovolené se neopírá o žádná data.

Uvedený návrh považujeme za opatření, namířené proti zájmům rodin.

Irena Přibylová

ředitelka Sítě pro rodinu

Jan Zajíček

předseda Rodinného svazu ČR, z.s.

Edita Kozinová

předsedkyně rady Unie


Rodinný svaz ČR z.s. je sdružení prorodinných organizací, fyzických osob a dalších subjektů, které hájí zájmy rodiny v ČR. Vzniknul v roce 2002 a v deseti krajích České republiky sdružuje 38 členských a spolupracujících organizací s 1100 registrovaných členů. Ročně obslouží více než 26500 uživatelů a přes 3000 rodin. Kontakt: jzajicek@prorodiny.cz  

Síť pro rodinu, z.s. – nositelka know-how mateřských center v ČR, od roku 2001 posiluje hodnotu rodiny ve společnosti, v centrech a na trhu práce. Spolu s 260 centry napříč republikou prospívá odhadem 78 000 rodin. Kontakt: irena.pribylova@sitprorodinu.cz  

Unie center pro rodinu a komunitu z.s. je zastřešující organizace pro mateřská, rodinná a komunitní centra, vznikla v roce 2011, sdružuje v 11 krajích České republiky 60 center, která ročně podporují 20 000 rodin. Kontakt: edita.kozinova@uniecenter.cz

Prohlášení ke stažení