06. červen 2022

Proběhlo 10. Světové setkání rodin s papežem Františkem. Rodinám přináší naději.

Dva tisíce delegátů ze 170 zemí světa se účastnilo slavnostní sobotní bohoslužby papeže Františka na Svatopetrském náměstí v Římě. Záznam přenosu a zpravodajství ze čtyřdenního setkání rodin s papežem Františkem nabízí TV Noe. Co si odvážejí naši delegáti? Nabízíme několik postřehů Mons. Josefa Nuzíka.

Delegát pro rodinu, Mons. Josef Nuzík k jednomu z bodů středečního programu Svědectví života manželských párů: „Každá rodina měla něčím specifickou situaci. Promluvili zde rodiče třech dětí, kteří se teprve připravují na církevní sňatek. Dojemný příběh o své dceři přednesli starší manželé. Jako těhotná měla problémy, v jejichž důsledku zemřelo očekávané dítětě. Další dítě zemřelo po narození a ona sama pak onemocněla a zemřela. Zůstal po ní syn František. Nyní začal proces jejího blahořečení.

Dalším z příběhů byl od ukrajinské matky a dcery, které dosvědčovaly, jak byly přijaty na jihu Itálie rodinou se šesti dětmi. Zaznělo také svědectví o ženě – muslimce, která žila v manželství s křesťanem. Ten náhle zemřel a nyní spolu s tchýní vychovává tři dcery. O krizi svého manželství promluvili starší manželé. Prožili rozvod, ale po letech se znovu usmířili a začali spolu znovu žít.

Jak zaznělo, žádná rodina není ideální, ale Bůh každé rodině pomáhá. Na svědectví rodin reagoval svou promluvou papež František, který mluvil především, o tom, že církev i rodina by měly být otevřené pro přijetí a vítání druhých, potřebných. Na podobenství o milosrdném Samaritánovi upozornil na téma blízkosti druhým.

Úvodní setkání v Aule Pavla VI. se zúčastnilo mezi 3 až 4 tisíci zástupců rodin z celého světa. Papež je zakončil modlitbou a požehnáním. Mimo krásný zpěv a moderování nás všechny oslovili tlumočníci do znakové řeči pro neslyšící a nejvíce muž, který dokázal tlumočit jednotlivé hudební skladby. Byl to skutečný umělec.“

Otevřít fotku
Foto Mons. Josef Nuzík: Úvodní setkání z Auly Pavla VI.

Foto Mons. Josef Nuzík: Úvodní setkání z Auly Pavla VI.

Přenos TV Noe – mše svatá sobota 25. června 2022

Promluva papeže Františka k rodinám během mše svatá od času 32:10 – 49:15.

Polední modlitba Sv. otce Františka – neděle 26. června 2022 s vysláním rodin

Českou republiku reprezentovala Česká biskupská konference přítomností tří manželských párů v doprovodu P. Martina Sklenáře a Mons. Josefa Nuzíka. Posláním delegátů bylo naslouchat podnětům jednotlivých workshopů a přenést do české církve prostřednictvím médií, především TV Noe, Radia Proglas, Katolického týdeníku a internetové stránky Národního centra pro rodinu.

Velkou část setkání vždy tvoří teologicko-pastorační kongres, od středy do sobotního odpoledne. V sobotu papež František odsloužil mši svatou a v neděli po modlitbě Anděl Páně proběhlo tzv. rozeslání manželských párů do světa.

Podrobný program v angličtině zde.