Politici se nemají na co vymlouvat…

Rodina, děti a stabilní vztahy v datech nejnovější Zprávy o rodině

…když krčí rameny nad některými palčivými otázkami. Mám na mysli demografický problém. Nemají se na co vymlouvat, protože jsou k dispozici velmi zajímavá čísla, které poskytuje například nejnovější Zpráva o rodině. Ano, stárneme, protože se rodí (už zase) mnohem méně dětí, než bychom potřebovali. O to je smutnější ale je, že by to tak vůbec nemuselo být. Proč musí 58 % párů s jedním dítětem uvádět, že má méně dětí než by si přálo?