25. červenec 2022

Konference Cesta ke stabilitě rodiny aneb nemusí to končit rozvodem

Přes sedm desítek příznivců rodinné politiky se setkaly ve čtvrtek 16. června 2022 v Praze v půvabných, historických prostorách Fortny Kláštera bosých karmelitánů.

Soudci, pedagogové, mediátoři a preventisté hovořili o rozpadu vztahů, možnostech, jak jim předcházet, o naději pro mladé lidi a o tom, co potřebují k založení rodiny, aby jich tak co nejvíce mohlo uskutečnit svá rodinná přání. Pracovat na vztazích má cenu a stojí to za to.

V příspěvcích zazněl pestrý obraz pohledů odborníků na primární prevenci rozpadu rodiny. Děkujeme za zdárný průběh Fortně za prostory, ČBK za finanční krytí a účastníkům za zvídavý přístup.

Nabízíme přednesené příspěvky z konference:

  • ZAHÁJENÍ konference – PhDr. Ing. Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu a Mgr. Marie Jílková, poslankyně Parlamentu ČR a předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti – audiozáznam
  • Role soudce v rodinné krizi – JUDr. Hana Nová, emeritní soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 8 – audiozáznam přednášky
  • Prevence rozpadu rodičovských vztahů z pohledu soudu – JUDr. Jitka Kapitánová, soudkyně Okresního soudu Brno – venkov – prezentace, audiozáznam přednášky
  • Problémy a perspektivy vztahu – doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., TF Katedra sociální a charitativní práce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – audiozáznam přednášky
  • Vzdělávání k vědomému budování pozitivních vztahů v základní škole – Mgr. Jaroslav Fidrmuc, Národní pedagogický institut ČR – prezentace, audiozáznam přednášky
  • Potenciál mladých ve věku dospívání – MUDr. Maria Fridrichová, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava, vedoucí prevence a vzdělávání – prezentace, audiozáznam přednášky
  • Překážky trvalého vztahu mohou mít svá východiska i v programech primární prevence – Jan Zajíček, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava, mediátor a lektor programů primární prevence – prezentace, audiozáznam přednášky

Program konference:

Fotografie z konference; Program – ke stažení