04. květen 2023

XXII. mezinárodní konference o rodinné politice na téma Rodinná politika a přípravy na stárnutí (nejen) mladé generace

Letošní ročník mezinárodních konferencí byl pokračováním loňského ročníku, který jsme věnovali novému pojetí rodinné politiky „se seniory“ , místo obvyklého konceptu „pro seniory“.

Tentokrát jsme se zamýšleli nad novou optikou rodinné politiky, která by byla schopna využít narůstající převahu občanů starší generace vůči mladým a současně by byla schopna lépe odpovídat na současné výzvy: rozpady rodin a potřeby trhu práce.

Videozáznam celé konference (nesestříháno)

Program-XXII.-mezinarodni-konference-18.4.2023

Tisková zpráva 14.4. 2023 – Ruce v kapsách proti demografické krizi? Řečníkem bude i Vášáryová

Výstupy z konference

Lucie Vidovićová ve svém referátu nabídla impulzy pro koncept rodinné politiky ve stárnoucích společnostech. Na základě promyšlených argumentů k existujícím mýtům ukázala, že současné stárnutí je zejména důsledkem časově specifických fenoménů (silné poválečné ročníky a následný pokles plodnosti) a představuje ekonomický problém. Při nezměněných podmínkách by měla populace cca po roce 2055 mládnout. V současné době má ekonomika potenciál navyšovat svoji produktivitu a společnost by mohla změnit svůj pohled na seniory: většina seniorů není nemocná nebo nemohoucí a nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Seniory je ale potřeba více začlenit do společnosti.

Eva Decroix popsala, jaké jsou nutné změny rozvodového řízení, pokud se mají minimalizovat následky rozpadů rodin (ročně přichází o soužití s oběma rodiči 23.000 dětí po rozvodu manželství a 10.000 dětí řeší orgány SPOD po rozpadu nesezdaného soužití).

Reinhard Resch hovořil o žádoucích změnách na trhu práce. Pracovní podmínky v současné době vždy neodpovídají demografické situaci, kdy se prohlubuje nedostatek pracovních sil. Je potřeba, aby se změnilo chování zaměstnavatelů, pokud podporuje předčasné odchody do důchodu, pracovní podmínky, které nerespektují psychologické a zdravotní potřeby seniorů. Ocenil programy na podporu znovu začlenění pracovníků po dlouhodobé nemoci a profesní vzdělávání.

Magdaléna Vášáryová se zamýšlela nad proměnami ve vnímání starých žen: od vědmy ve staré Antice k sociálně vyloučené a přehlížené ženě. Při tom jsou zcela přehlíženy její nenahraditelné zásluhy při výkonu neplacené práce a práce v ženských spolcích.

Hilmar Holzner nabídl systematický přehled dobrovolnické práce a jejího zajištění v Bavorsku. Tento systém je jedinečný i ve Spolkové republice Německo i v ČR. Souvisí s počtem dobrovolníků starších 14 let, kteří tvoří 41 % obyvatelstva a zahrnují 4,7 milionů obyvatel.

Nabízíme přednesené příspěvky z konference:  

  • Nový koncept rodinné politiky ve stárnoucích společnostech 
    • Mgr. Lucie Vidovićová, PhD., FSS MU & VÚPSV v.v.i. Brno, prezentace
  • ,,Silné dobrovolnictví – Silné Bavorsko! Struktury občanské angažovanosti v Bavorsku“
    • Hilmar Holzner, Státní ministerstvo pro rodinu, práci a sociální věci, Bavorsko, prezentace