27. duben 2024

Konference „Rodinná politika a překážky, které komplikují rodinám život“

V Senátu ČR, 23. 4. 2024

Nechtěli jsme mluvit o tom, o čem se hovoří často. Pozornost byla věnována odpovědím na otázky, jak předcházet rozpadu rodiny, co si přejí otcové, jaká mají mít matky i otcové přání s ohledem na trh práce nebo jak mohou biologičtí i bonusoví rodiče žít v patchworkových rodinách svoje poslání. A v neposlední řadě byl představen nový model podpory harmonizace rodiny a zaměstnání.

V České republice čelí rodiny řadě problémů a výzvám, které komplikují jejich život. Na některé jako je např. nedostatečná podpora rodičů v podobě nedostatku dostupných služeb, finanční podpora prostřednictvím rodičovského příspěvku, malý počet zkrácených úvazků nebo zvyšující se náklady na život, upozorňuje Národní centrum pro rodinu a další organizace dlouhodobě.

Jiné okolnosti jako nedostatek podpory v rodičovství např. preventivních a vzdělávacích programů, které by pomohly rodičům čelit novým otázkám, které s sebou otcovství a mateřství přináší, jsou v našem prostředí relativně nové. Rovněž rostoucí počet tzv. složených neboli patchworkových rodin s sebou nese novou realitu, jíž je třeba přizpůsobit některé podmínky, aby biologičtí i bonusoví rodiče mohli žít své role naplno, v rovnováze mezi pracovním a rodinným životem.

Nad výše uvedenými i dalšími tématy, která si vyžadují komplexní přístup ze strany vlády a společnosti jako celku, se v Senátu Parlamentu ČR v úterý 23. dubna 2024 zamýšlel XXIII. ročník konference. Potěšila nás účast a společná debata, která byla součástí příspěvků hostů z tuzemska i zahraničí.

Program-konference_23_4_2024

Závěry z vystoupení na konferenci „Rodinná politika a překážky, které komplikují rodinám život“.

 • Rodina a zejména harmonický partnerský vztah jsou nejvíce ceněnou životní hodnotou (94% dotázaných). Proto je potřeba posilovat celospolečenské prorodinné klima, např. podporovat intenzivní kampaně o funkcích rodiny a nenahraditelné roli mužů a otců v rodině, ale i jejích různorodých formách (výsledky Zprávy o rodině 2023).  Toto doporučení potvrdila i prezentace bavorských zkušeností, že je důležité, aby se z rodinných přání a opatření k jejich naplnění stalo ve společnosti „téma“.
 • Otcovství a mateřství vnímat ve vzájemném vztahu, úkolem opatření rodinné politiky je umožnit vývoj/realizaci osobních preferencí (RILSA). Dochází totiž k proměnám hodnot u otců:
  • pro 96% otců jsou děti tím nejkrásnějším, co je v životě potkalo,
  • 93% deklaruje, že „nejvíce dám svým dětem, pokud s nimi budu trávit co nejvíce času“
  • jen pro 17% je pracovní postup a kariéra na prvním místě (výzkum LOM).
 • Významné místo má i mezigenerační výpomoc, která není samozřejmostí. Je na místě ji podpořit vhodnými opatřeními rodinné politiky.
 • Nástroje rodinné politiky významně ovlivňují podobu rodinného chování i v oblasti vztahů. Oblasti vztahů je nutno věnovat náležitou pozornost, a to i proto, že:       
  • vážné riziko rozchodu či rozvodu je v každé čtvrté rodině s jedním či dvěma dětmi (RILSA 2021), v každé páté s více (biologickými) dětmi či rekonstituované (RILSA 2018)
  • náročnější období pro partnerský vztah je předškolní věk dětí a raný školní věk (RILSA i LOM), Úhrnná rozvodovost 37 % (2022), průměrná délka manželství je 14 let, rozvod nejčastěji po 5 – 9 letech od sňatku ( ČSÚ).
 • Proto je nutné:
  • podporovat profesionalitu, financování a rozvoj organizací specializujících se na preventivní programy rodinné politiky
  • podporovat práci s rodinou v rámci veřejných politik a krajských koncepcí/strategií na podporu rodin a sdílení dobré praxe v oblasti podpory rodin a rodinné politiky
  • zajistit dostatečnou nabídku služeb rodinných terapeutů a mediátorů, na které by se mohli partneři a rodiče obracet v případě výskytu problému (partnerského, s výchovou dětí apod.) a nemuseli čelit čekacím dobám
  • podpořit aktivity vedoucí k síťování služeb na lokální úrovni. (Doporučení Zprávy o rodině 2023)

Nabízíme přednesené příspěvky z konference:  

 • Proč je podle nové Zprávy o rodině potřeba primární prevence?
  • Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D, vedoucí oddělení Rodinná politika, RILSA, v. v. i., prezentace
 • Právní a sociální rodičovství ve shodě a ve střetu při soudním řešení úpravě poměrů dětí v patchworkových rodinách
  • JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., Univerzita Palackého, Právnická fakulta, prezentace
 • Inovativní způsob podpory harmonizace rodiny a zaměstnání – Rodinný pakt v Bavorsku jako model úspěchu
  • Sabrina Koch, Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales; prezentace
  • Elisa Herkner Silva, PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München
 • Otcovství, mateřství a prarodiče v kontextu trhu práce
  • Mgr. Olga Nešporová, PhD., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., prezentace
 • Aktivní otcovství
  • Bc. Lukáš Talpa, Liga otevřených mužů, prezentace

Fotogalerie: