30. leden 2024

SAVE THE DATE: XXIII. ročník Mezinárodní konference o rodinné politice v Senátu 23. 4. 2024

V České republice čelí rodiny řadě problémů a výzvám, které komplikují jejich život. Na některé jako je např. nedostatečná podpora rodičů v podobě nedostatku dostupných služeb, finanční podpora prostřednictvím rodičovského příspěvku, malý počet zkrácených úvazků nebo zvyšující se náklady na život, upozorňuje Národní centrum pro rodinu a další organizace dlouhodobě. 

Jiné okolnosti jako nedostatek podpory v rodičovství např. preventivních a vzdělávacích programů, které by pomohly rodičům čelit novým otázkám, které s sebou otcovství a mateřství přináší, jsou v našem prostředí relativně nové. Rovněž rostoucí počet tzv. složených neboli patchworkových rodin s sebou nese novou realitu, jíž je třeba přizpůsobit některé podmínky, aby biologičtí i bonusoví rodiče mohli žít své role naplno, v rovnováze mezi pracovním a rodinným životem.

|Nad výše uvedenými i dalšími tématy, která si vyžadují komplexní přístup ze strany vlády a společnosti jako celku, se bude v Senátu Parlamentu ČR 23. dubna 2024 zamýšlet  XXIII. ročník konference tentokrát s podtitulem Překážky rodinného života, aneb co komplikuje rodinám život. 

Těšíme se na Vaši účast a společnou debatu, která bude součástí příspěvků hostů z tuzemska i zahraničí. 

Program bude od poloviny března zveřejněn na našich stránkách www.rodiny.cz