19. leden 2023

Setkávání generací – projekt, který přináší rozhovory

Národní centrum pro rodinu za finanční účasti Jihomoravského kraje přichází s novým projektem Setkávání generací. Reaguje tak na předsudky mezi mladou a zralou generací, které jsou patrné jak z osobních zkušeností z MHD, obchodů, tak i z médií a sociálních sítí.

Smyslem projektu je pozvat obě skupiny k jednomu stolu, pracovat na zadaném úkolu a přispět tak k nalezení společných témat, odstranění projevů ageismu (předsudky a diskriminace kvůli věku) a objevení hodnoty obou generací pro sebe navzájem. Výstupem projektu jsou Metodika a Leták (dále ke stažení).

Díky takovému setkání může dojít k „pročištění vnímání obou věkových skupin“ a růstu pozitivních mezigeneračních vztahů. Obě skupiny mají reálnou příležitost hmatatelně pocítit vzájemné obohacení založené na principu předávaných hodnot.

Naším cílem je propojit zástupce mladé generace 8. a 9. tříd ZŠ se seniory a pomoci tak získat o sobě vzájemně reálnější představu a propojit sílu a nadšení mladých se zkušenostmi a nadhledem zralých. Povzbudit mladé, že seniorským věkem život nekončí, ale má smysl a nese v sobě mnoho krásného. Seniorům přinést naději, že jsou pro společnost důležití, jejich názory jsou přínosné a to, že zralý věk je posláním. Součástí projektu jsou výstupy pro zúčastněné školy, seniorské kluby a také osvěta pro společnost.

Výstupem projektu je metodika a leták

Co napsali zástupci mladé generace?

Fotogalerie ze setkání