12. březen 2024

Komise seniorů, projekt Národního centra pro rodinu, se „rozbíhají“ v Jihomoravském kraji

Projekt spolupráce obce s občany 55+, Komise seniorů, jsme představili ve 29 obcích JMK. Jako „pravou ruku“ obce by rádi Komisi založily, a také postupné kroky k tomu podnikají, prozatím obce: Boskovice, Morkůvky, Kanice, Želešice, Pozořice, Modřice, Brno – Černovice, Hustopeče. Čilá jednání probíhají ale i v dalších.

Nejsem senior, jsem člověk, chtělo by se říci při dnešním přístupu k lidem vyššího věku. Zapomínáme, že jsou to stejní lidé, jako ti v produktivním věku, jen v jiné životní fázi. Proč dělíme obyvatelstvo na mladé a staré? Věk není nemoc, je to něco, co mění naši životní perspektivu, pomáhá zrát našemu úsudku, ale nestáváme se díky němu jakýmsi „oni“.

Životní zkušenosti, nadhled a chuť realizovat společně s ostatními v obci své záměry, umožňuje projekt #komiseseniorů, který realizujeme díky finanční podpoře Jihomoravského kraje (JMK). Obec, kterou zaujala myšlenka oslovení občanů 55+ k užší spolupráci, mají možnost nás požádat o návštěvu a představení záměru.

Co je motivací obcí?

Vnímají, že senioři mají potenciál, který často zůstává ležet ladem a že hlas občanů 55+ není v jejich obci vždy dobře slyšet, že neví, co potřebují, čím žijí, jaká opatření pro lepší život v obci by uvítali. Proto chtějí využít jejich životních zkušenosti a dát jim prostor realizovat se.

Přesah projektu?

Projekt má mezigenerační přesah – generace mladých a zralých se navzájem potřebují, mají si co předat, jak se vzájemně obohatit. Jedni nadšením a zkušenostmi např. z digitální a mediální oblasti, druzí nabídkou naslouchání, povzbuzení, předání třeba i řemesel a dalších zkušeností.

Více o projektu

Zaujal vás projekt Komise seniorů? Rádi přijedeme i k Vám rodiny@rodiny.cz

#komiseseniorů #smysluplnéstáří #nejsemseniorjsemčlověk

Foto: MěÚ Boskovice