11. prosinec 2020

Zpráva o rodině 2020 – nově i o stabilitě soužití

Dopady rozvodovosti, význam stability vztahů, hodnota manželství, postavení seniorů ve společnosti a mnohá další data zveřejňuje Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v nové Zprávě o rodině 2020. Je to poprvé, kdy věnuje pozornost stabilitě manželských/partnerských vztahů, přináší poprvé rozsáhlé kapitoly o vztahovém životě rodiny a nepřímo tak potvrzuje užitečnost práce center pro rodinu – center pro mládež.

Zpráva o rodině 2020 (ke stažení) je vedle Koncepce rodinné politiky jeden ze dvou základních dokumentů státní rodinné politiky. Její závěry by měl použít stát při formulaci cílů a opatření své rodinné politiky. Na Zprávu se odvolávají i kraje při svých analýzách.

M.Oujezdská_Zpráva o rodině, co z ní vyplývá pro službu rodinám_1.12.2020

J.Zajíček_Důležitost preventivních programů z pohledu NNO_vč.příkladů dobré praxe_1.12.2020