10. květen 2024

Stanovisko Národního centra pro rodinu k zamítnutí Sněmovního tisku 646

V Poslanecké sněmovně čeká na projednávání poslanecký návrh zákona na zrušení z.č.223/2016 Sb. zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě ST 646.  Vláda k návrhu zákona vydala dne 10.4.2024. neutrální stanovisko. Současný rozsah omezení prodejní doby zahrnuje pouze sedm svátků, což je pouze část státem uznaných svátků. Pokud navíc uvážíme, že u našich západních sousedů je podobně omezena prodejní doba i o nedělích můžeme říci, že stávající ustanovení mají spíš symbolický charakter.

 Vypovídají o tom, že stát má zájem na tom, aby v několika málo dnech měli všichni, kteří o svém profesním nasazení nemohou rozhodovat sami, prostor pro realizaci svých životních zájmů, kam patří pro mnohé čas na vztahy. Takový signál je velmi užitečný, v neposlední řadě proto, že ČR ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi vykazuje druhý nejvyšší objem odpracované doby za týden, viz příloha o přezaměstnanosti v ČR. Zde údaje ze Zprávy o rodině 2023, str. 123-125

 Možnost prodeje v prodejnách s rozlohou pod 200 m2, neznamená, že této možnosti prodejci skutečně chtějí využívat. Spíš naopak. Díky tomu, že se nemusí malé prodejny obávat konkurenčního znevýhodnění ze strany supermarketů, mohou si dovolit o svátcích svoji pracovní dobu omezit.

Dokládá to i Stanovisko družstev CBA.CZ sdružující v ČR 900 maloobchodních prodejen s ročním obratem téměř dvě miliardy, které by se i rádo zasadilo I omezení nedělního prodeje s hlavním cílem udržení malých prodejen na venkově, ( „Dnes, možná ještě více než tehdy, platí to, že prodejny na venkově nejsou kvůli velké administrativní a daňové zátěži schopni konkurovat zahraničním řetězcům a mnoho obcí se tak ocitá bez prodejny potravin a řeší jak zajistit, zejména starším občanům, potravinovou dostupnost. A podle našeho názoru je lepší a levnější řešit příčinu problému než pak vymýšlet, jak zmírnit důsledky“).

NCR vítá i stanovisko Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb UZO, „ Neberte nám svátky 2.“,  které podporují i mnohé obchodní řetězce, jako jsou například Billa či Penny.  

Známý je i fakt, že ČR se řadí ke státům s největším počtem supermarketů na obyvatele.

Jako poslední argument pro zamítnutí návrhu zákona uvádíme i Nález Ústavního soudu ze dne 26.2.2019, PI.ÚS 37/16, zde citace („Ústavní soud se dále zabýval vhodností zákona k dosažení zamýšleného účinku. Po tisíciletí platí v našem civilizovaném okruhu zásada, že je nezbytné, aby lidé nepracovali bez odpočinku každý den, proto i formou různých náboženských příkazů byl vymezen přinejmenším jeden den v týdnu jako den odpočinku. V demokratické společnosti lze sledovat trvalé soupeření mezi zákonodárcem, který si přeje upravit právo občana na pevné dny pracovního klidu a podnikateli či spotřebiteli, kteří si přejí podnikat a užívat materiálních požitků i ve svátek. V posledních desetiletích však došlo k rozvolnění pravidelného střídání pracovních a svátečních dnů v týdnu, a to jak ke škodě rodinného života, že k i újmě na osobní spokojenosti. Zavedení určitých dnů v roce, které budou obecně chápány jako dny, které nejsou určeny k práci, představuje zmenšení takové újmy. V tomto ohledu je zákon ke sledovanému účelu vhodný.“).

Z výše uvedených důvodů NCR zasílá své nesouhlasné stanovisko poslancům ČR.

Zdroj foto: www.ucitelnice.cz/produkt/15918