01. září 2022

Hlavu vzhůru senioři! Náměty pro seniorskou politiku

„Vypínej vodu, když si čistíš zuby! Neloupej brambory nožem, ale škrabkou!“ Rady našich babiček zasáhly často navždy do našich životů. Spořivost, nadhled, laskavost,… Co vše, jako bohatství pro rodinu a potažmo společnost, nesou senioři?

Jako Národní centrum pro rodinu nabízíme náměty, jak nově objevit hodnotu stárnoucích a starých lidí pro společnost a nabízí náměty jejich zapojení do aktivního života.

Citace z @hospodarky uvedla výstižně nenahraditelnou přítomnost babičky. Z autora nakonec vyrostl kuchař propagující dnes tak vítaný trend „zero waste“ (opětovné využívání všech zdrojů bez tvorby odpadů – wikipedie.cz).Dokážeme psát fejetony, dokonce odborné články o přínosu domácích mazlíčků pro zdraví a psychiku majitele, pročítáme na internetu „rady našich babiček“, ale kde žijeme reálné vztahy se seniory? Při dnešním trendu „stěhování za prací“ se děti a mladá generace nesetkává se starými lidmi v přirozeném prostředí a jsou vydáni v šanc náhodnému setkání ve veřejném prostoru, kde taková setkání nepatří k těm nejpozitivnějším.

Kým jsou dnes senioři? Jak jsou prezentováni v médiích? Mají svou roli v rodině, v komunitě a společnosti?

Dlouhodobě sledujeme českou rodinnou politiku, trendy i nálady ve společnosti. Úloze seniorů ve společnosti jsme věnovali dubnovou konferenci v Senátu s názvem Rodinná politika a spolupráce generací jako projev občanské odpovědnosti. V současnosti probíhají naše dva projekty směřované na problematiku seniorství Dialogy generací a Setkávání generací. První z nich pomocí rozhovorů a sondou do rodin představuje aktivní seniory a jejich přínos pro rodinu a společnost. Pětilístek videí představí obyčejné životy i kariéru slavných. Na obrazovce se tak objevuje např. stále činný operní pěvec Richard Novák, učitelka Marta Kyzlinková, vedoucí klubu seniorů a další. Aktivita seniorů, zapojení do radostí i těžkostí vlastních rodin a profesní realizace je propojeno jednoznačným sdělením: Pořád to má smysl!

Setkávání generací naopak propojuje zcela neznámé kluby seniorů se školní třídou žáků II. stupně ZŠ. Mladí se mají možnost potkat s neznámými aktivními seniory, kterým mohou klást otázky, tvořit s nimi společnou pracovní skupinu a porovnávat svá očekávání, názory a předsudky s realitou.

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno nabízí, původně rakouský projekt, Trojlístek, který propojuje děti, rodiče a zralé ženy – „náhradní babičky“ pro společné trávení volného času s dětmi.