14. září 2023

Zveme na seminář s názvem Občanská angažovanost seniorů na příkladech dobré praxe

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR  21. listopadu 2023

Co nabídne nového?

Možná namítnete, že všichni víme, jakou oporou rodin svých dětí jsou mnozí prarodiče, protože pečují o vnoučata. Ano, i tomuto tématu se budeme věnovat. Nový možná bude pohled, který se zaměří nejen na působení seniora, ale i na jeho osobnost. Přednášet bude paní profesorka Lenka Šulová.

Vycházíme totiž z toho, že programy pro seniory nemusí znamenat jen nabídky, ale i výzvy. Výzvy nebo lépe pozvání k využití potenciálu seniora.

Proto se budou další vystoupení soustřeďovat na možnosti využití jejich životních zkušeností a jejich předávání.

K nim patří zajímavé vzdělávání seniorů a jejich vnoučat při účasti na nabídce Mezigeneračního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně. Průniky generací na konkrétních příkladech jsou tématem i prezentace Domu pomoci – Bethany.

Novinkou je pilotní projekt Jihomoravského kraje, který realizuje zakládání komisí seniorů v obcích.

Mezi stále nedoceněná témata patří dobrovolnictví seniorů – ne jen pro seniory. Zapojení seniorů i v této oblasti se bude věnovat vystoupení regionálního dobrovolnického centra.

Seminář se bude konat v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 21. listopadu 2023. Program a přihláška budou zveřejněny do poloviny října. Těšíme se na vás.