Iniciativa pro farnosti – Manželům nablízku

  Mít krizi v manželství je normální. Nejste na to sami.

Znáte situace, kdy nevíte jak dál? Nemusí jít zrovna o krizi, můžete „jenom“ řešit něco, co vám nedá spát. Co v takovém případě uděláte? Obrátíte se bez problémů na někoho ve Vašem okolí, nejlépe z farnosti?

Iniciativa Manželům nablízku chce povzbudit všechny páry ve farnostech, aby se nebály naslouchat těm, kteří potřebují hovořit o svých každodenních těžkostech. Jen tak je možno přispět k tomu, aby se i krizové situace stávaly příležitostí ke vzájemnému růstu a ne začátkem rozpadu vztahu. www.manzelumnablizku.cz

Česko-rumunský projekt o rodinách

Životní styl rodin – výsledky komparativní sondy do života českých a rumunských rodin – projekt RENOVABIS

Národní centrum pro rodinu realizovalo v roce 2015 projekt s názvem Výměna pozitivních zkušeností z komunitních a občanských aktivit mezi Českou republikou a Rumunskem, jehož cílem bylo zmapování života rodin a sledování vlivu rodinných politik na rodiny. Společným jmenovatelem všech aktivit projektu byla snaha o pojmenování hodnot, jichž je rodina jedinečným zdrojem. Projekt podpořila nadace Renovabis. 

Hlavní aktivity projektu: 

  • komparativní šetření, jehož cílem bylo zjistit:

   – faktory ovlivňující kvalitu času prožívaného v rodině,
   – život rodiny v komunitě,
   – přenos aktivit komunitního života,
   – otevřenost vůči společnosti – sociální rozměr, podpora ohrožených,
   – dobrovolnictví,
   – kvalita předávání víry v rodině,

  • mezinárodní setkání,
  • informování o výsledcích projektu na webových stránkách a v (křesťanských) médiích,
  • brožura,
  • audiovizuální prostředky.

Výstupy projektu:

1. brožura „Životní styl rodin“ nabízející vhled do rozmanitých řešení životních situací rodin v obou partnerských zemích – brožura byla zpracována ve dvojím provedení s přihlédnutím k podmínkám konkrétní země

2. sborník z příspěvků přednesených na kulatém stole, které se týkaly: forem a programů práce s rodiči a  pozitivních a negativních vlivů státní rodinné politiky na život rodiny i s ohledem na politiku EU

3. mezinárodní setkávání týmu pracovníků NCR a Asociace a společné vyhodnocení cílů projektu

4. zapojení dalších prorodinných organizací včetně účastníků z Litvy účastí na kulatém stole

5. zveřejnění závěrů v elektronické podobě,

6. audiovizuální příspěvek jako součást mediální kampaně na podporu rodinných hodnot – 2 krátké filmy opatřené titulky, zveřejněné na YouTube. 1. film Štěstí a hodnoty v rodině a I všední den může být radostný