03. březen 2022

Pomoc pro Ukrajinu nebo ukrajinským uprchlíkům v ČR – Jihomoravský kraj

Допомога Україні або українським біженцям у Чехії в Південно-Моравському краї

Dobrovolnické centrum Ministerstva vnitra DC67 informuje 💛💙

👉www.pomahejukrajine.cz – je hlavní stránkou pro sdružování individuálních nabídek pomoci

 • vytvořilo ji Konsorcium neziskových organizací pracujících s migranty např. Charita, Adra, Diakonie Nesehnutí… a který bude hlavním kanálem pro nabídky pomoci propagovaným i ze strany Ministerstva vnitra 
 • přehled možné pomoci www.stojimezaukrajinou.cz (propojeno s www.pomahejukrajine.cz)

Sdílejte tyto weby, prosím.

👉KACPU= Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

 • funguje 24/7 pro Jihomoravský kraj Výstaviště Hala B
  • základní registrační a záchytné místo pro všechny příchozí uprchlíky z Ukrajiny, kde budou mít možnost vyřídit si víza, zdravotní pojištění a získají přidělené ubytování kam budou následně odvezeni
  • organizačně je zajišťuje Hasičský sbor JMK ve spolupráci s policií, úřady a nestátními nezisk. org.
  • DC67 se aktuálně podílí na organizaci a koordinaci dobrovolnické pomoci na místě (společně s Českým červeným křížem, Charitou Brno, Dobrovolnými hasiči, Muni pomáhá)
  • v tuto chvíli jsou potřeba zejména „odbornější“ dobrovolníci, pro běžné česky mluvící je využití menší, to se ale může v průběhu dní změnit, nikdo aktuálně nedokáže říct, jaký tam bude provoz a jaké budou potřeby. 

Na pomoc do KACPU aktuálně sháníme:

1) dobrovolné tlumočníky z ukrajinštiny (případně i z ruštiny) – prosíme sdílejte mezi své dobrovolníky a známé – ať se nám hlásí, brzy k tomu ve spolupráci s Muni pomáhá dodáme formulář, kde bude možné zaznačit včetně časových možností

2)  dobrovolníky na psychologickou pomoc – jedná se o případnou pomoc s krizovou intervencí na místě, není třeba mít vystudovanou psychologii

– máte-li takové dobrovolníky, pak jejich seznam v podobě jméno-email-telefon-znalosti a zkušenosti v oboru psychologie/psychoterapie/krizová intervence –  znalost ukrajinštiny/ruštiny (jako bonus) zašlete psycholožce HZS Veronika Hanáčková veronika.habackova@firebrno.cz, která je bude koordinovat

3) organizaci na koordinaci dětských koutků – na místě jsou dva dětské koutky (budou vybaveny od IKEA, zatím nevíme jak budou vypadat). Hledáme organizaci, která by si vzala dětské koutky na starost a každý den 7-19 měla na místě 2 své dobrovolníky, kteří by byli u dětských koutků k dispozici. Dejte nám vědět kdo by se toho mohl ujmout, může se o to podělit i více organizací. Zároveň je možné, že bude třeba koutky dovybavit.

4) „koordinátor – supervizor dne“ – na místě budeme držet koordinační služby, zejména ze začátku je velmi pravděpodobné, že si procesy na místě budou sedat a bude třeba je aktivně ladit. Koordinátor bude na místě 7 – 19:00 a bude mít na starosti informování dobrovolníků-nováčků, koordinaci týmu dobrovolníků na místě (aktuálně počítáme cca s 2-3 tlumočníky a 3-5 česky mluvícími dobrovolníky), bude sledovat situaci a řešit co bude třeba. Ideálně by se na této pozici mělo střídat více lidí, dejte nám vědět, zda bychom s vámi mohli na některé směny počítat a případně rovnou, kdy byste v následujících 14 dnech mohli

👉 sběrná místa materiální pomoci v Brně

 • organizuje nově vzniklá organizace Brno pro Ukrajinu (Husa na provázku, Centrum experimentálního divadla a senáty vysokých škol)
 • vždy je třeba si předem zjistit co dané sběrné místo vybírá – sbírá se cíleně jen to co je právě potřeba 

Divadlo Husa na provázku
Expediční klubovna Brno
Fakulta architektury VUT

Aktuality zveřejňujeme na FB DC67

Marie Capalini

koordinátorka 

Regionální dobrovolnické centrum JmK

www.dc67.cz

www.facebook.com/dobrovolnickecentrum67

tel.: +420 602 345 712

Допомога Україні або українським біженцям у Чехії в Південно-Моравському краї

👉www.pomahejukrajine.cz – це головний сайт для об’єднання індивідуальних пропозицій допомоги

• він був створений Консорціумом неприбуткових організацій, що працюють з мігрантами, такими як Caritas, Adra, Diakonie Nesenutí … і який буде основним каналом пропозицій допомоги, які просуває Міністерство внутрішніх справ
• огляд можливої ​​допомоги www.stojimezaukrajinou.cz (пов’язано з www.pomahejukrajine.cz)

Будь ласка, поділіться цими сайтами.

👉KACPU = Регіональний центр допомоги Україні

• працює цілодобово і без вихідних для Південно-Моравського краю Výstaviště Hall B
• базовий пункт реєстрації та утримання для всіх біженців, які прибули з України, де вони матимуть можливість отримати візи, медичне страхування та отримати виділене житло, куди вони потім будуть доставлені
• Вони організовані пожежною командою Південно-Моравського краю у співпраці з поліцією, владою та неурядовими некомерційними організаціями. орг.
• DC67 наразі бере участь в організації та координації волонтерської допомоги на місці (разом з Чеським Червоним Хрестом, Карітас Брно, Добровільними пожежниками, Муні допомагає)
• На даний момент потрібно більше «професійних» волонтерів, для звичайних носіїв чеської мови використання менше, але це може змінитися з часом, наразі ніхто не може сказати, який там буде трафік і які потреби.

Зараз ми шукаємо допомоги з KACPU:

1) Перекладачі-волонтери з української (або російської) – поділіться, будь ласка, серед ваших волонтерів та знайомих – дайте нам повідомити, ми незабаром надамо форму у співпраці з Muni, де можна буде відзначити, включаючи варіанти часу

2) волонтери психологічної допомоги – це можлива допомога при кризовому втручанні на місці, немає необхідності мати диплом психолога

 • якщо у вас є такі волонтери, то надішліть їх список у формі ім’я-електронна пошта-телефон-знання та досвід у сфері психології/психотерапії/кризового втручання – знання української/російської (як бонус) надсилайте психологу ХЗС Veronika Hanáčková veronika.habackova@firebrno.cz, яка буде їх координувати

3) організація по узгодженню дитячих куточків – на території є два дитячих куточка (їх облаштує IKEA, як вони виглядатимуть поки не знаємо). Ми шукаємо організацію, яка б опікувалась дитячими куточками та мала б на місці 2-х волонтерів щодня 7-19, які були б доступні в дитячих куточках. Дайте нам знати, хто може подбати про це, більше організацій можуть поділитися цим. У той же час, можливо, потрібно буде переобладнати кути.

4) „координатор – супервізор дня“ – ми будемо підтримувати координаційні служби, особливо з самого початку дуже ймовірно, що процеси будуть сидіти на місці і їх потрібно буде активно налаштовувати. Координатор буде на місці з 7 до 19:00 і відповідатиме за інформування новачків, координувати роботу команди волонтерів на місці (наразі ми розраховуємо близько 2-3 перекладачів і 3-5 чеськомовних волонтерів), стежитиме за ситуацією і вирішуйте те, що потрібно.. В ідеалі, щоб на цій посаді по черзі було б більше людей, дайте нам знати, чи можемо ми розраховувати на вас протягом кількох змін, і якщо так, то коли саме ви зможете протягом наступних 14 днів.

👉 Пункти збору матеріальної допомоги в Брно

• організовано новоствореною організацією Брно для України (Гусь на нитці, Центр експериментального театру та сенати університетів)
• завжди потрібно заздалегідь дізнатися, що обирає даний пункт збору – цільово збирається лише необхідне

Театр «Гуска на струні».
Експедиційний клуб Брно
Архітектурний факультет, АЛЕ

Ми публікуємо новини на FB DC67

Марі Капаліні
координатор
Регіональний волонтерський центр JmK
www.dc67.cz
www.facebook.com/dobrovolnickecentrum67
телефон: +420 602 345 712