O nás

Vítejte na nových stránkách Národního centra pro rodinu!

Milí příznivci rodinné politiky, vítáme vás na nových webových stránkách Národního centra pro rodinu. Budete se tu setkávat se stejným typem informací, jako na starém webu – tedy s pozvánkami, tematickými publikacemi, komentáři aktuálního politického dění a informacemi z rodinné politiky. Naše nové webové stránky jsou opravdu úplně nové, takže je v následujících týdnech budeme doplňovat a rozšiřovat, mějte s námi, prosím, trpělivost. Máte-li jakékoliv návrhy či poznámky k jejich obsahu, napište nám na rodiny@rodiny.cz.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme pěkné dny

 

Národní centrum pro rodinu

Národní centrum pro rodinu (NCR) je nestátní neziskovou organizací, jejímž cílem je monitorovat společenské podmínky, které se vztahují k rodině, podporovat a iniciovat prorodinné aktivity v naší zemi, přinášet zahraniční zkušenosti v oblasti rodinné politiky i konkrétní nabídky pro rodiny, podporovat zdravé, fungující rodiny a pomáhat vytvářet prorodinné klima ve společnosti. Bylo založeno v r. 1996 Českou biskupskou konferencí a jeho činnost respektuje zorný úhel pohledu katolické církve. V pastorační práci se angažuje jako koordinační a informační centrum pro diecézní a regionální centra pro rodinu.

Národní centrum pro rodinu navazuje kontakty se zahraničními institucemi, které se zabývají problematikou rodiny, a úzce spolupracuje především s Institutem pro manželství a rodinu ve Vídni,  s evropskou Federací katolických rodinných svazů (FAFCE). Je členem Rodinné svazu ČR z.s

  FAFCE logo    Rodinny svaz CR logo

Poslání Národního centra pro rodinu:

Šťastná rodina, založená na kvalitním a stabilním vztahu muže a ženy a odpovědná výchova dětí jsou témata, která leží na srdci snad každému člověku jak v naší společnosti, tak na celém světě. Vytvářet pro-rodinné klima pro uskutečňování těchto cílů v duchu křesťanských hodnot – v perspektivě spolupráce s Centry pro rodinu a dalšími pro-rodinnými organizacemi v České republice i v zahraničí – je hlavním důvodem existence Národního centra pro rodinu (NCR).

Cílem NCR je

  • Přispívat k příznivému pro-rodinnému klimatu v naší zemi organizováním konferencí a seminářů, spoluprací na tvorbě programů a služeb pro rodinu a její členy. Naše činnost chce být bezprostřední odpovědí na současné postavení rodiny ve společnosti z pohledu katolické církve. Spolupracujeme s Českou biskupskou konferencí, jsme otevřeni spolupráci se státními orgány, politickými stranami i nevládními organizacemi. Chceme rozšiřovat spolupráci s médii.
  • Podporovat spolupráci pro-rodinných organizací, především celorepublikové sítě Center pro rodinu v rámci Rodinného svazu ČR z.s., koordinací společných akcí a prohlubováním spolupráce s dalšími pro-rodinnými organizacemi u nás i v zahraničí.
  • Spolupracovat na mezinárodní úrovni se zahraničními národními a nadnárodními prorodinnými institucemi.

Fotogalerie

Seminář Proč a jak realizovat rodinnou politiku v obcích, Praha, 13. 10. 2010 Předání cen vítězům celostátní literární a výtvarné soutěže Naše rodinná oslava, Jihlava, 15. 5. 2010
Mexico hala bene konc 08
Účast české delegace rodin na VI. světovém setkání rodin v Mexiku 13.–18. 1. 2009, Mexico City Benefiční Koncert pro rodiny i s roztroušenou sklerózou v KC Semilasso v Brně, 5. 4. 2008
klaun 1 Senat 1 08
Expozice Center pro rodinu na Veletrhu FOR FAMILY, 6.–9. 3. 2008, Praha-Letňany VIII. mezinárodní konference o rodinné politice, 21. 4. 2008, Jednací sál Senátu, Praha
F Hodonin Contik 1 sem
Pracovní setkání zástupců Center pro rodinu v České republice, 11. 9. 2007, Hodonín Mezinárodní seminář Přínos žen pro podniky, 23. 2. 2006, Hotel Continental, Brno
mamky deti Vranov sal
Vzdělávací kurzy pro ženy na rodičovské dovolené probíhaly v letech 2006–2007 v Cetrech pro rodinu v ČR Seminář Předávání víry v rodině, červen 2006, Duchovní centrum Vranov u Brna