19. únor 2024

Senior coby dobrovolník, to v Česku zatím moc neznáme

Ochota věnovat zdarma svůj čas, energii, schopnosti a dovednosti ve prospěch druhých – zní jako pohádka, která se ovšem stává skutečností. V Evropě dobrovolnictví patří k životu, u nás v Česku se teprve pomalu etabluje. 

Dobrovolníci mohou vykonávat širokou škálu činností v závislosti na svých zájmech, studiu i přáních.

Aktivity mohou být součástí práce s dětmi, staršími lidmi, nebo vzdělávání, zdravotní péče, životního prostředí, aj. Přináší tak dobro nejen v oblasti působnosti, ale také danému jednici, který si rozšiřuje obzor, získává nové zkušenosti a znalosti ve zvoleném oboru a mnohdy i přátele. Působí i jako faktor emoční pohody, socializace. 

Města i kraje zřizují centra, která slouží mimo jiné jako rozcestníky pro zájemce o tuto aktivitu. Podílejí se i na Dnech dobrovolnictví, které se letos uskuteční 25. – 28. dubna. Kampaň, jejímž posláním je propojovat organizace s dobrovolníky a zvyšovat povědomí o možnostech této služby, realizuje Jihomoravské dobrovolnické centrum ve spolupráci s jednotlivými krajskými dobrovolnickými centry, kterých bude letos zapojeno devět.

Hodnota dobrovolnické práce v ČR činí 7,8 mld. Kč. Česku je do dobrovolnické činnosti zapojeno kolem 1,5 milionů osob, často se jedná o mladé a studenty, zájem ovšem bývá i u nejstarší generace. Vzhledem k určitým specifikům a nárokům, však existuje jen jedno dobrovolnické centrum zaměřené na seniory pražský Letokruh. Podle zakladatelky a ředitelky Letokruhu Kateřiny Karbanové, dobrovolnictví dává stáří smysl, přináší radost do života, pocit užitečnosti, respektu a přispívá ke zlepšení postavení seniorů ve společnosti. 

Typickým dobrovolníkem Letokruhu, jichž je na 130, je žena se SŠ nebo VŠ vzděláním, v průměrném věku 72 let. Zaangažovaní lidé poskytují společnost nemohoucím a osamělým seniorům, předčítají dětem v “mateřinkách”, doučují školáky, přednáší a vedou semináře, pečují o zvířata v útulcích, o květiny v botanických zahradách, atp. 

Poslechněte si přednášku Dobrovolnictví zralého věku a prezentaci centra Letokruh, jak zazněla během semináře „Občanská angažovanost seniorů na příkladech dobré praxe“, který se konal 21. listopadu 2023

v Poslanecké Sněmovně ve spolupráci s Hanns Seidel Stiftung.