01. prosinec 2023

Vstříc Svatému roku 

Vstupujeme do Roku modlitby, který ustanovil papež František jako přípravné období na Jubileum 2025, které je v katolické křesťanské tradici ve znamení odpuštění. Od roku 1470 se Svatý rok koná pravidelně každých 25 let.

Biskupové a diecéze byli vyzváni, aby tento církevní rok se zaměřili na podporu ústředního postavení individuální a komunitní modlitby. Dikasterium pro evangelizaci při této příležitosti vydá sérii Poznámek o modlitbě, které se budou věnovat tématu Modlit se dnes, Modlit se se žalmy, Ježíšova modlitba, Modlit se se svatými a hříšníky, Modlitební paraboly, Modlitba, kterou nás Ježíš naučil: Otče náš, Ježíšova modlitba, Církev v modlitbě. Po celém světě se rovněž mají konat školy modlitby a modlitební poutě, kterým by předsedali biskupové a do nichž by se zapojil celý Boží lid. 

Tento apel rozpracovalo českobudějovické Centrum pro rodinu a Biskupství českobudějovické do iniciativy Čas ztišení. Od adventu nabídne texty k rozjímání a komentáře, které bude možné, jak číst v aplikaci, tak poslouchat na platformě YouTube.

Svatý rok 2025 nabídne i poutě zaměřené na určitou skupinu osob. Rodiny, včetně prarodičů a seniorů, mají vyhrazené datum 30.5. – 1.6. 2023.

Informace související s Jubilejním rokem zajistí aplikace, kterou zprovoznilo Dikasterium pro komunikaci 31. října 2023. Díky ní bude možné získat přístup ke všem aktuálním informacím o Jubileu, zaregistrovat se jako poutník Svatého roku a získat zdarma poutnickou kartu. Uživatelé si budou moci uložit události, o které mají zájem, prostřednictvím intuitivního a jednoduchého menu, rychleji se dostanou do personalizované oblasti a získají jedinečný QR kód pro vstup Svatou branou.