Manželství

Manželům nablízku

Znáte ty, vedle nichž sedáváte v kostele?

Nebojte se nabídnout svůj čas, svou pozornost.

Váš čas může druhým ulevit v těžkostech.

Projekt Manželům nablízku vzniká za podpory německé nadace Renovabis, jejímž cílem je pomoc křesťanům Střední a Východní Evropy.

Více už brzy na www.manzelumnablizku.cz