25. leden 2024

Pojďme vytvořit symfonii modlitby, vyzývá papež František

K navázání ale i upevnění vztahu s Bohem, který pomáhá nalézat vlastní identitu, je pro věřící důležitá modlitba, tj. komunikace se Stvořitelem, ke kterému mohou směřovat své díky, prosby, ale i klást otázky, očekávat odpovědi, a také pocítit Jeho lásku a milosrdenství. Na nepřekonatelný význam modlitby pro život křesťana papež František upozornil mimo jiné i tím, že jako přípravu na Jubilejní rok 2025 ustanovil letošní rok Rokem modlitby. Ten se má nést v duchu verše z Lukášova evangelia „Nauč nás modlit se” (Lk 11,1). 

Dikasterium pro evangelizaci proto představilo řadu nástrojů a pomůcek, které mají pomoci k tomu, aby se opět dostal do centra pozornosti hluboký vztah s Hospodinem, a to prostřednictvím mnoha forem modlitby, které jsou v bohaté katolické tradici přítomny.  Tento rok podle Dikasteria nebude rokem konkrétních iniciativ, ale má být spíše privilegovaným časem, kdy můžeme znovu objevit hodnotu modlitby a její potřebu v každodenní realitě, aby se stala oázou a potravou pro křesťanský život víry, naděje a lásky, jak při prezentaci zdůraznil Mons. Rino Fisichella, proprefekt Dikasteria pro evangelizaci (Sekce pro základní otázky evangelizace ve světě). 

Když papež 11. února 2022 oznámil konání Roku modlitby, řekl mimo jiné, že jeho přáním je abychom letošní rok věnovali velké modlitební „symfonii“. K tomu může pomoci jednak 38 katechezí, které Svatý otec pronesl během středečních generálních audiencí od 6. května 2020 do 16. června 2021, a dále série osmi malých svazků s názvem „Poznámky o modlitbě”. Autorem první z nich, s názvem Modlit se dnes, je kardinál Angelo Comastri, který připomíná, jak potřebná je modlitba a jak důležité je učit se mít „jiný pohled a jiné srdce”. Vyzdvihuje osobnosti, které vydaly svědectví o plodnosti modlitby, např. sv. Terezie z Lisieux, sv. František z Assisi a sv. Matka Tereza z Kalkaty. 

V předmluvě této knihy papež František připomíná, že „modlitba je dechem víry, je jejím nejvlastnějším vyjádřením. Jako tiché volání, které vychází ze srdce těch, kdo věří a svěřují se Bohu”. 

„Svatý otec sám během tohoto roku založí „školu modlitby”. Půjde o chvíle setkání s určitými kategoriemi lidí, kteří se budou společně modlit různými formami: od díkůvzdání k přímluvám; od kontemplace k útěše; od adorace k prosbě,” informoval na tiskové konferenci 23. ledna Mons. Fisichella a připomněl, že po nedělní polední modlitbě papež František požádal věřící shromážděné na Náměstí sv. Petra ve Vatikánu i ty, kteří byli s ním spojeni skrz média, aby „zintenzivnili svou modlitbu a měsíce, které zbývají do otevření Svaté Brány, prožili jako čas milosti a zakusili sílu Boží naděje”.