02. leden 2024

Služby center pro rodinu budou přístupné většímu okruhu lidí

Děkanátní centra pro rodinu olomouckého arcibiskupství, která zasahují územně do tří krajů Česka, se v těchto měsících soustředí na zvyšování kompetencí pro získání ekonomické stability a zároveň na přípravu nabídky svých programů širší veřejnosti.

Vztahy mezi lidmi jsou křehké a zahrnují i konflikty, které mohou přerůst do závažnějších problémů a ohrozit stabilitu soužití partnerů, rodiny, dětí. Předcházení takových krizí mohou, podle šetření mnichovského Ústavu pro výzkum a výchovu v komunikační terapii (Institut für Forschung und Ausbildung in Kommunikationstherapie e. V.) rozvodovost párů, které prošly kurzem partnerské komunikace, čtvrtinová proti německému průměru.

„Rozvoj dovedností v efektivní komunikaci napříč generacemi a v péči o rodinné soužití si zaslouží být k dispozici každému, kdo má zájem. K jednotě ve vztahu se nedá promlčet, každý pár potřebuje společný čas a umět ho využít, což mimojiné umožňují kurzy a semináře našich center,“ vysvětluje předseda Rodinného svazu a mediátor Jan Zajíček, který stojí za analýzou potřeb center a jejich dalšího rozvoje.

Know-how center v oblastech péče o mezilidské vztahy může tak být užitečné nejen v přípravách na manželství a nastavení fungování rodiny s dětmi, ale i pro stabilizaci vztahů v náročných životních situacích.  

Prostřednictvím pilotního projektu, který podpořila organizace Renovabis, pracovníci center pro rodinu získávají znalosti v oblasti rodinné politiky a debatují o jejich aplikaci v praxi. Ředitelka Národního centra pro rodinu, které je žadatelem, PhDr. Marie Oujezdská účastníky seznámila s některými zprávami Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (Rilsa), které odráží současné trendy ve společnosti a poukazují na deklarovanou potřebu stabilních a kvalitních mezilidských vztahů.

Připravované programy center budou cílit na potřeby celé společnosti. Jejich metodiky pod vedením zkušených expertů se připravují ve čtyřech oblastech, které mapují život dospělých od vstupu do rodinného života až po aktivní a společensky odpovědný seniorský věk. Koordinují je pracovnice z olomouckého Centra pro rodinu.

Nedílnou součástí projektu financovaného organizací Renovabis bude prohloubení síťování služeb a důraz na zvýšení profesionality v oblasti managementu a vztahu s veřejností. 

Všechna členská centra dostanou k dispozici nahrávky vzdělávacích seminářů.