19. červen 2023

Třetí Světový den prarodičů a seniorů je 23. července 2023

„Vám, mladým, kteří se připravujete na odjezd do Lisabonu nebo kteří zažijete Světový den mládeže ve svém bydlišti, bych rád řekl: Než vyrazíte, jděte navštívit své prarodiče, navštivte osamělého, staršího člověka!“ Výzvou k mladým se obrací papež František ve svém poselství ke III. Světovému dni prarodičů a seniorů. Proběhne v neděli 23. července 2023.

Jen několik dní před zahájením dnů mládeže v Lisabonu bude pohled církve a papeže Františka upřen právě na staré a zralé. Letos hlava katolické církve zvolila motto ze sv. Lukáše: „Jeho milosrdenství je od věků na věky.“ (Lk 1,50) „Církev i společnost je potřebují, protože svěřují přítomnosti minulost, která je potřebná k budování budoucnosti. Važme si jich, nezbavujme se ani jejich společnosti, ani je nezbavujme té naší.  Kéž nikdy nedopustíme, aby staří lidé byli odvrženi!„Pán si …především přeje, abychom starší lidi neopouštěli a neodstrkovali na okraj života, jak se to v naší době až příliš často tragicky děje„, uvádí v Pastýřském listu papež František.

Papež v roce 2022 u příležitosti první mezinárodní konference o pastoraci seniorů nazvané „Bohatství mnoha let života“ uvádí: „…stáří není čas na odpočinek, ale šance na nové poslání ve světě“.

Jsme zváni prožít ve farnostech oslavu svátku prarodičů a seniorů, aby se nikdo necítil osamocený a zbytečný.

Modlitba za III. Světový den prarodičů a seniorů (It)

Tento Den se slaví od roku 2021 v celé církvi každou 4. neděli v červenci, v blízkosti liturgické památky svatých Jáchyma a Anny, Ježíšových „prarodičů“.

Další materiály ke Svět. dnu prarodičů.., v Aj (vydalo Dikasterium pro laiky, rodinu a život)

Zdroj úvodního obrázku: http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it.html

#rodinycz