24. duben 2019

XVIII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice: “Evropské trendy v mezigeneračním dialogu”


Letošní ročník se zaměřuje na rodinnou politiku z dosud nevyužité perspektivy – z perspektivy mládeže. Mladí lidé se přece mají stát v bližší či vzdálenější době nejen aktérem rodinné politiky, ale nositeli prosperity. V pondělí 27. května 2019 Vás uvítáme v prostorách Senátu.

Na nich bude záviset udržitelný rozvoj společnosti, zajištění fungování důchodových a zdravotních systémů. S ohledem na demografickou situaci bude jedním z nejdůležitějších stabilizačních faktorů fungující mezigenerační dialog a na něm založená spolupráce.

Témata referátů byla volena tak, aby připomněla současné úkoly rodinné politiky. Chceme také podnítit diskusi o potřebách rodičů při výchově dětí a podmínkách trhu práce z pohledu mladých lidí.

Možnosti mezigeneračního dialogu a z nich vyplývající nároky na rodinnou politiku přiblíží hosté ze zahraniční i z České republiky. Protože je tentokrát zaměřena pozornost na mladé, patří polovina přednášejících k nejmladší generaci odborníků.

Program konference.

Na konferenci se můžete přihlašovat na tomto odkaze do 20. 5. 2019 nebo do naplnění kapacity sálu. Upozorňujeme, že pro vstup do budovy je nutný doklad totožnosti.