25. květen 2014

XIII. mezinárodní konference o rodinné politice v Senátu s názvem Témata mezinárodního roku rodiny v evropském kontextu

19. května 2014 se v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR uskutečnila již XIII. mezinárodní konference o rodinné politice. Téma konference bylo zaměřeno na 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, k jehož slavení vyzvalo OSN členské státy. Program sledoval záměr OSN, která věnuje pozornost mezigenerační solidaritě, slučitelnosti rodiny a zaměstnání, ohrožení chudobou a sociálním vyloučením.

Konferenci zahájila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a dr. Werner Böhler ze spolupořádající nadace Konrada Adenauera. Vystoupení přednášejících se zaměřovalo na problematiku péče v rodině a na státní rodinnou politiku, která hledá řešení, jak péči umožnit a případně ocenit. K politice Evropské unie ovlivňující postavení rodiny se vyjádřovala poslankyně Evropského parlamentu Anna Záborská a bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Vojtěch Belling. Opatřením rodinné politiky na podporu péče v Německu věnoval pozornost ve svém příspěvku Theo Heck z Katolického rodinného svazu. Sborník z této konference naleznete v rubrice „Ke stažení“.

Záběry z konference:

sal 2014 preds 2014
 Jednací sál Senátu, 19. 5. 2014  předsednictvo
Zaborska cut Sojdrova cut Danhel cut
 hosté a přednášející: M. Oujezdská, A. Záborská, M. Šojdrová, W. Böhler, M. Glasová, G. Danhel