Světová setkání rodin

Světová setkání rodin

Světová setkání rodin inicioval v roce 1994 papež Jan Pavel II. a od té doby se konají jednou za tři roky. Tato globální událost chce slavit rodinu jako základní kámen lidského života, společnosti a církve.

Každé Setkání rodin má své téma, jehož cílem je zdůraznit význam rodiny a upozornit na její skutečnou hodnotu pro dobro společnosti.

III. světové setkání rodin

II. světové setkání rodin

I. světové setkání rodin