03. srpen 2008

VI. Světové setkání rodin v Mexiku – „Rodina – učitelka lidských a křesťanských hodnot“

MEXIKO, D.F., 16.–18. LEDNA 2009

PŘÍPRAVNÉ KATECHEZE

Oficiální modlitba VI. Světového setkání rodin v Mexiku

Náš Bože, v Trojici jediný,
stvořil jsi člověka „ke svému obrazu“ a úžasně jsi jej utvořil jako muže a ženu tak, aby společně, v jednotě a vzájemné spolupráci s láskou naplňovali Tvůj záměr „plodit a množit se a naplnit Zemi“.
Prosíme Tě za všechny naše rodiny, aby v Tobě nalezly svoji prvotní inspiraci a vzor,
které jsou plně vyjádřeny ve Svaté rodině z Nazaretu. Aby mohly žít lidské a křesťanské hodnoty, které jsou nezbytné k posílení a uchování zkušenosti lásky. Aby byly zakladatelkami lidštějšího a křesťanského uspořádání společnosti.
Prosíme Tě na přímluvu Panny Marie, naší matky, a svatého Josefa.
Skrze Krista, našeho Pána.
AMEN.

https://www.rodiny.cz/wp-content/uploads/2021/08/6.-Pripravne-katecheze-Mexiko-2008.pdf