04. srpen 2014

VIII. Světové setkání rodin ve Filadelfii -„Láska je našim posláním. Rodina plná života“

Filadelfie 22. – 27. září 2015

Kongres i následné Setkání reflektovalo snahu papeže Františka postavit rodinu do středu společenského zájmu. Po celém městě visely malé transparenty s papežovými citáty.  Volba citátů[1] a účast členů jiných církví, církevních společenství a židů na programu kongresu podtrhovala výzvu adresovanou všem lidem: převzít společnou odpovědnost a spolupracovat jako velká rodina.

PŘÍPRAVNÁ KATECHEZE

Oficiální modlitba k 8. světovému setkání rodin v roce 2015 ve Filadelfii

Bože a Otče nás všech,
v jednotě s Ježíšem,
svým synem a naším Spasitelem,
jsi nás učinil svými syny a dcerami
v rodině církve.
Dej ať tvá milost a tvá láska
pomáhají našim rodinám,
aby byly vzájemně spojeny
ve věrnosti evangeliu.

Dej, ať příklad Svaté rodiny a moc Ducha Svatého
pomáhají všem rodinám uskutečnit domov společenství a modlitby,
a shlédni zvláště na ty, které podstupují zkoušky,
aby vždy žily v pravdě a lásce.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

https://www.rodiny.cz/wp-content/uploads/2021/08/8.-Pripravne-katecheze-Filadelfia-2015.-.pdf