21. září 2022

Setkání generací v rámci projektu ve Střelicích

Setkávání generací. Projekt Národního centra pro rodinu za finanční účasti Jihomoravského kraje.

Děkujeme za výbornou spolupráci paní učitelky Ressové v projektu a jejím žákům 9. ročníku ZŠ Šlapanice, kteří se zúčastnili projektu v červnu 2022. Setkání s klubem aktivních seniorů se uskutečnilo na OÚ Střelice.

Byli jsme zde nadmíru mile přijati jak ze strany vedoucí klubu seniorů p. Trnkovou, tak samotným panem starostou a v závěru akce i místostarostou Střelic. Žáci 9.D byli perfektní a překvapili jak pracovníky úřadu, kteří se obávali, jak to u nich „bude vypadat“, když přijedou deváťáci, tak samotné propagátory projektu. Spolupracovali, tvořili, komunikovali se seniory. Během odjezdu zaznívaly hlasy, „proč sem nejezdíme častěji“.

Velké poděkování patří vedení školy, řediteli školy Pavlu Vyhňákovi, za umožnění projektové činnosti, paní učitelce a zúčastněným dětem. Neméně děkujeme OÚ Střelice, starostovi Zdeňku Ondráškovi, místostarostovi Jiřímu Vašulínovi a vedoucí klubu aktivních seniorů p. Trnkové.

Projekt Setkávání generací, č.j. JMK 31282/2022.

Fotogalerie setkání ve Střelicích