26. září 2022

Setkání generací v rámci projektu v Kobylnicích

Setkávání generací. Projekt Národního centra pro rodinu za finanční účasti Jihomoravského kraje.

Skupina žáků deváté třídy ZŠ Gajdošova se v ranních hodinách 12. září 2022 vydala na cestu do Kobylnic u Brna, kde na ně čekala skupina místních seniorů.

Účastnili se projektu Setkávání generací. Starosta obce Lubomír Šmíd přítomnou skupinu 28 účastníků a organizátorů srdečně přivítal a po celou dobu konání projektu sledoval interakci mezi mladými a seniory.

Paní učitelka Hana Menšíková ze ZŠ Gajdošova žáky v průběhu třech vyučovacích hodin předem připravila a diskutovala s nimi o stáří a stárnutí, jeho výhodách, těžkostech i možnostech a také, jak toto období života nejlépe uchopit.

Své názory a zkušenosti měly děti poté sepsat do esejí s tématem, kdo je podle mě senior.

V zasedací síni OÚ se pak potkaly tváří v tvář členkám klubu aktivních seniorů KLAS v Kobylnicích. Společně, ve smíšených skupinách, měly diskutovat nad tématem, co je rodina. Své postřehy sepisovaly na připravené velkoformátové papíry.

Následovala další aktivita, kdy se členové rodiny promění v ovoce a zeleninu a mají přemýšlet, kdo s kým jak vychází a na koho je třeba si dát pozor.

Děkujeme všem zúčastněným, paní učitelce Menšíkové, paní Karmazínové z KLASu, panu starostovi a laskavé dámě z OÚ Kobylnice, která se ochotně pomoci s přípravou prostorů.

Projekt Setkávání generací, č.j. JMK 31282/2022