29. červenec 2022

Pořád to má smysl! Projekt Dialogy generací motivuje, jak nepatřit do „starého železa“

Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Jihomoravským krajem realizuje Projekt Dialogy generací s podtitulem Pořád to má smysl. Cílem projektu je motivovat generace mladých a seniorů k dialogu a ukázat, že si obě mají co dát.

Současná evropská civilizace stárne a mladí se tak stále častěji budou ve veřejném prostoru setkávat se seniory. Vlivem současných trendů, kterými jsou nízká reprodukce a vysoká migrace mladých za prací, dochází k tomu, že se děti a mladí nemají možnost setkávat se seniory a mohou trpět předsudky vůči starým lidem a staří ztrácejí příležitost předávat um, zkušenosti a řemeslo mladým, sdílet jejich radosti i obavy.

Tyto disbalance mohou působit nejen vzájemně negativní vnímání, nevoli, nebo slovní výpady, ale v extrémních případech mohou vyústit i v násilí vůči slabším a zdánlivě (už) nepotřebným. Projekt Dialogy generací chce působit jako prevence bariér mezi oběma skupinami a dává příležitost k dialogu, poznávání i vzájemnému ocenění mezi těmito dvěma generacemi. Senioři v rozhovorech vyprávějí o svých radostech, povolání, řemesle i smyslu života v pokročilejším věku a ukazují tak mladým, že a jak je možné být stále přínosem pro společnost, zúročit bohatství let života a motivovat mladé: Pořád to má smysl.

Sada videí představuje pět aktivních seniorů