08. listopad 2021

Využití flexibilních úvazků pro posílení mezigenerační spolupráce

Hlavním cílem projektu bylo motivovat cílové skupiny k tomu, aby:

– zaměstnavatelé poskytovali zkrácené úvazky i pro seniory a zajímali se o opatření slučitelnosti

– senioři se zapojovali na trhu práce podle své volby a tím posilovali vědomí vlastní potřebnosti a mezigenerační vztahy.

Projektová činnost se soustřeďovala na komunikaci se stovkou firem o možnostech, které poskytují seniorům pro uplatnění na trhu práce.

Výstupem projektu je sonda do současného stavu nabídek firem v Jihomoravském kraji a osvětový leták.

Projekt probíhal od května do prosince roku 2021.