08. listopad 2021

Využití flexibilních úvazků pro posílení mezigenerační spolupráce

Hlavním cílem projektu je motivovat cílové skupiny k tomu, aby:

– zaměstnavatelé poskytovali zkrácené úvazky i pro seniory a zajímali se o opatření slučitelnosti

– senioři se zapojovali na trhu práce podle své volby a tím posilovali vědomí vlastní potřebnosti a mezigenerační vztahy.

Projektová činnost se soustřeďuje na komunikaci se stovkou firem o možnostech, které poskytují seniorům pro uplatnění na trhu práce.

Výstupem projektu bude sonda do současného stavu nabídek firem v Jihomoravském kraji a osvětový leták Příkladů dobré praxe opatření slučitelnosti rodiny a zaměstnání a zkrácených úvazků v Jihomoravském kraji.

Projekt probíhá od května do prosince roku 2021.