25. leden 2019

Iniciativa pro farnosti – Manželům nablízku

  Mít krizi v manželství je normální. Nejste na to sami.

Znáte situace, kdy nevíte jak dál? Nemusí jít zrovna o krizi, můžete „jenom“ řešit něco, co vám nedá spát. Co v takovém případě uděláte? Obrátíte se bez problémů na někoho ve Vašem okolí, nejlépe z farnosti?

Iniciativa Manželům nablízku chce povzbudit všechny páry ve farnostech, aby se nebály naslouchat těm, kteří potřebují hovořit o svých každodenních těžkostech. Jen tak je možno přispět k tomu, aby se i krizové situace stávaly příležitostí ke vzájemnému růstu a ne začátkem rozpadu vztahu. www.manzelumnablizku.cz

Máme bohužel zkušenost, že mezi křesťany nebývá samozřejmostí, že by si manželé povídali o svých nezdarech nebo hledáních. A přece se objevují téměř v každém manželství a rodině.  Takové prostředí bere odvahu ke statečnému překonávání překážek a přispívá k pocitům selhání a izolace.

K naslouchání povzbuzuje i papež František

Církev má nabízet doprovázení a pomoc v otázkách spojených s růstem lásky, překonáváním konfliktů a výchovou dětí“ (AL38). Mnohé povzbudí Františkovo konstatování, že sňatek není cílem, ale začátkem v naplňování poslání. A „poslání se uskutečňuje ve společném překonávání každodenních zkoušek a obtíží“ (AL 211).

Co papež rozumí doprovázením?

Doprovázení, jak je popisuje papež František, se netýká jen pomoci v konkrétních situacích, ale má napomáhat i výchově vztahu, protože „manželství nelze chápat jako něco dokončeného (AL 218),  ale je potřeba vést manžele, zvláště v prvních letech jejich života, aby obohacovali a prohlubovali svoje vědomé a svobodné rozhodnutí“ patřit si a mít se rádi až do konce.

Co nabízí projekt Manželům nablízku?

Zve…

  • být si nablízku, nejen, ale i, v modlitbě
  • ke vzdělávání e-learningovou formou
  • na programy podporující stabilitu, lásku a štěstí v manželství

„Každý jsme andělem s jedním křídlem. Létat můžeme jen tehdy, když jeden druhého obejmeme.“
  Luciano de Crescenzo

Více na www.manzelumnablizku.cz