21. listopad 2022

Dialogy generací na téma stárnutí

Třída septimánů Biskupského gymnázia a skupina seniorů z Brna a Střelic se setkali ke společné diskusi a práci. Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Nadací Hanns Seidel Stiftung je zapojilo do projektu Dialogy generací na téma stárnutí, který vedla socioložka Lucie Vidovićová. Tématem setkání bylo stárnutí a ageismus, tedy věková diskriminace. Akce proběhla v úterý 8. listopadu v budově Biskupského gymnázia v Brně.

Stárnutí je proces, který začíná narozením. Podle posledních výzkumů je kvalita toho procesu ovlivněna celoživotními vlivy. To znamená, že je potřeba začít s přípravou na stárnutí včas. Přitom nejde jen o vlastní stáří, které se, zvláště mladým lidem zdá vzdálené, ale o vztahy mezi generacemi. Už řada historických textů odkazuje ke staré moudrosti, že náš vlastní postoj a vztahy se staršími lidmi je něco, co patří jak k přípravě na stárnutí, tak ke kvalitnímu základu společnosti a společenské soudržnosti. Česká republika patří opakovaně k evropským zemím s velmi vysokým podílem ageismu, tedy věkové diskriminace. Ta přitom postihuje jak seniory, tak zároveň velmi často i mladé lidi a tudíž patří ke sdíleným generačním zkušenostem.

Workshop uvedla ředitelka pořádajícího Národního centra pro rodinu Marie Oujezdská, poté se režie setkání ujala socioložka Centra pro výzkum stárnutí (CERA), z pracovní skupiny katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lucie Vidovićová příspěvkem „Stárnutí a senioři jako téma mládí?“ (Rozhovor s ní na téma stárnutí, Když je humor součástí života, nabízí Český rozhlas Brno #rozhlas #CroBrno). Přítomným studentům nabídla možnost obléci si „gerontoobleky“, aby tak zakusili na vlastní kůži tíhu a omezenou hybnost starých lidí. Následovala práce v malých skupinách, jeden senior na čtyřlístek studentů.

Děkujeme za spolupráci Mgr. Filipu Kirchnerovi a žákům septimy, Klubu aktivních seniorů Střelice u Brna, klubu seniorů Brno – Starý Lískovec, Biskupskému gymnáziu Brno a FSS MU Brno.

Studenti v gerontooblecích.