25. květen 2023

Pozvánka na odbornou debatu na téma Tagesmutter/Tagesvater – zkušenosti z Bavorska

Pozvánka

V úterý 7. června 2023 od 13:00 do 16:00 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v zasedací místnosti F109 vstup z Malostranského náměstí proběhne odborná debata k tématu Denní matka/otec – zkušenosti z Bavorska.

Aktuální plány MPSV zahrnují zavedení další formy péče o děti raného věku „sousedské dětské skupiny“. Ty se inspirovaly ve funkčním modelu tzv. Tagesmutter v Německu; nabízí se proto v rané fázi přípravy legislativy diskutovat zkušenosti právě z Bavorska, kde je tato forma péče běžná. Tlumočení z/do německého jazyka bude zajištěno.

Debata se uskuteční ve spolupráci:

  • Mgr. Marie Jílkové poslankyně, předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příloežitosti
  • Národního centra pro rodinu

za finanční podpory

  • nadace Hanns Seidl Stiftung
  • s využitím zkušeností získaných v projektu financovaného z Evropské únie