LGBTQ

Mami, tati – asi to mám jinak

Co s tím? 

Mluvte se svým dítětem. Naslouchejte.

Berte pocity a slova svého dítěte vážně. 

Využijte služeb duchovních delegovaných pro pastoraci LGBTQ+, křesťanských terapeutů, psychologů, kteří dítěti mohou pomoci se sebepřijetím a zvládnutím této situace.


Nejste na to samikontaktní místa


Pražská arcidiecéze

Křesťanská psychologická poradna,Thákurova 3, Praha 6, tel.: 220 181 777

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 427/8, Praha 8, tel.: 739 012 074

Brněnská diecéze

Pastorační středisko brněnské diecéze, P. Zdeněk Jančařík SDB, e-mail: jancarik@sdb.cz

Manželská a rodinná poradna Bethesda, Starobrněnská 7, 602 00 Brno, tel.: 724 837 831

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno, Veveří 462/15, Brno, tel. 739 450 034 

s. Františka Majerčíková, DKL, jana.majercikova@centrum.cz, tel: +420 603 927 650

Olomoucká arcidiecéze

Služba věřícím lidem LGBTQ+ v olomoucké arcidiecézi, P. ThLic. Pavel Hödl,  terapeutka Bc. Marcela Řezníčková a teolog doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D., e-mail: sluzba.lgbtq@ado.cz , Informace v podcastu
Centrum pro rodinu, Mariánská 9, Olomouc, e-mail: rodina@ado.cz

Ostravsko-opavská diecéze

Centrum pro rodinu a sociální péči, Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava, tel.: 552 301 417

Královehradecká diecéze

Centrum pro rodinu, Velké náměstí 35/44, Hradec Králové, tel.: 495 063 430, e-mail: crhk@bihk.cz

Plzeňská diecéze

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Jiráskovo náměstí 814/30, Plzeň, tel.: 377 477 273

Českobudějovická diecéze 

Poradna ProStory, Široká 27, České Budějovice, tel.: 380 420 365 

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Jirsíkova 5, České Budějovice, tel. 380 420 211 

Litoměřická diecéze

Ambulance klinické psychologie, Na Perštýně 243/15, Liberec, e-mail: pbmichaela.osf@gmail.com

Terapie Liberec, Mgr. Zdena Švermová, Jungmanova 319/7, Liberec, tel.: 723 510 314 

Linky důvěry

Plakát skládačka ke stažení