Dokumenty

Základní dokumenty

  • Familiaris consortio, apoštolská adhortace Jana Pavla II. o úkolech křesťanské rodiny v současném světě, Vatikán 1981, Zvon, Praha 1992.

Druhý vatikánský koncil – o manželství a rodině

Církev a rodina u nás

  • Ve dnech 25. a 26. dubna 2017 proběhlo 109. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK), jednání sboru českých i moravských biskupů a zástupců řeholních společenství působících v ČR. Mezi ústřední témata patřily otázky týkající se rodiny a evangelizace, TS ČBK 26. 4. 2017»
  • Rada pro rodinu ČBK k úpravám sazeb sociálního pojištění, TS ČBK 24. 1. 2016»
  • Rada pro rodinu ČBK k prioritám péči o potomky, TS ČBK 22. 12. 2015». Rada pro rodinu je poradní sbor, který si všímá společenských podmínek a proměn, jež se v životě rodin nějak odrážejí, a nabízí svůj úhel pohledu na jevy a skutečnosti, jimž dnešní rodina čelí.
  • Druhý ročník veřejného diskuzního setkání Na cestě k dialogu v církvi v Olomouci nese název Rodina v církvi. Setkání reaguje na výzvu papeže Františka k dialogu v církvi k podzimní Synodě o rodině. Více:
  • Studijní den ČBK nad Lineamenty pro synodu o rodině v Brně, TS ČBK 26. 3. 2015»  
  • Prohlášení českých a moravských biskupů k Synodě o rodině a Národní pouti rodin v roce 2014 s názvem Rodina a chudoba v ČR na: http://tisk.cirkev.cz
  • Olomoucké centrum pro rodinný život nabízí texty pro společenství manželů. Více»
  • Pastýřský list biskupů ke světovému setkání rodin v Miláně 2012.
  • Pobočka Institutu Jana Pavla II. pro manželství a rodinu by mohla v dohledné době vzniknout i v České republice. Více na: http://tisk.cirkev.cz