8. Využití flexibilních úvazků...

Využití flexibilních úvazků pro posílení mezigenerační spolupráce

Hlavním cílem projektu bylo motivovat cílové skupiny k tomu, aby:

– zaměstnavatelé poskytovali zkrácené úvazky i pro seniory a zajímali se o opatření slučitelnosti

– senioři se zapojovali na trhu práce podle své volby a tím posilovali vědomí vlastní potřebnosti a mezigenerační vztahy.