28. červen 2017

Národní centrum pro rodinu

Národní centrum pro rodinu (NCR) je nestátní neziskovou organizací, jejímž cílem je monitorovat společenské podmínky, které se vztahují k rodině, podporovat a iniciovat prorodinné aktivity v naší zemi, přinášet zahraniční zkušenosti v oblasti rodinné politiky i konkrétní nabídky pro rodiny, podporovat zdravé, fungující rodiny a pomáhat vytvářet prorodinné klima ve společnosti. Bylo založeno v r. 1996 Českou biskupskou konferencí a jeho činnost respektuje zorný úhel pohledu katolické církve. V pastorační práci se angažuje jako koordinační a informační centrum pro diecézní a regionální centra pro rodinu.

Národní centrum pro rodinu navazuje kontakty se zahraničními institucemi, které se zabývají problematikou rodiny, a úzce spolupracuje především s Institutem pro manželství a rodinu ve Vídni,  s evropskou Federací katolických rodinných svazů (FAFCE). Je členem Rodinné svazu ČR z.s

  FAFCE logo    Rodinny svaz CR logo

Poslání Národního centra pro rodinu:

Šťastná rodina, založená na kvalitním a stabilním vztahu muže a ženy a odpovědná výchova dětí jsou témata, která leží na srdci snad každému člověku jak v naší společnosti, tak na celém světě. Vytvářet pro-rodinné klima pro uskutečňování těchto cílů v duchu křesťanských hodnot – v perspektivě spolupráce s Centry pro rodinu a dalšími pro-rodinnými organizacemi v České republice i v zahraničí – je hlavním důvodem existence Národního centra pro rodinu (NCR).

Cílem NCR je

  • Přispívat k příznivému pro-rodinnému klimatu v naší zemi organizováním konferencí a seminářů, spoluprací na tvorbě programů a služeb pro rodinu a její členy. Naše činnost chce být bezprostřední odpovědí na současné postavení rodiny ve společnosti z pohledu katolické církve. Spolupracujeme s Českou biskupskou konferencí, jsme otevřeni spolupráci se státními orgány, politickými stranami i nevládními organizacemi. Chceme rozšiřovat spolupráci s médii.
  • Podporovat spolupráci pro-rodinných organizací, především celorepublikové sítě Center pro rodinu v rámci Rodinného svazu ČR z.s., koordinací společných akcí a prohlubováním spolupráce s dalšími pro-rodinnými organizacemi u nás i v zahraničí.
  • Spolupracovat na mezinárodní úrovni se zahraničními národními a nadnárodními prorodinnými institucemi.

Fotogalerie

Seminář Proč a jak realizovat rodinnou politiku v obcích, Praha, 13. 10. 2010 Předání cen vítězům celostátní literární a výtvarné soutěže Naše rodinná oslava, Jihlava, 15. 5. 2010
Mexico hala bene konc 08
Účast české delegace rodin na VI. světovém setkání rodin v Mexiku 13.–18. 1. 2009, Mexico City Benefiční Koncert pro rodiny i s roztroušenou sklerózou v KC Semilasso v Brně, 5. 4. 2008
klaun 1 Senat 1 08
Expozice Center pro rodinu na Veletrhu FOR FAMILY, 6.–9. 3. 2008, Praha-Letňany VIII. mezinárodní konference o rodinné politice, 21. 4. 2008, Jednací sál Senátu, Praha
F Hodonin Contik 1 sem
Pracovní setkání zástupců Center pro rodinu v České republice, 11. 9. 2007, Hodonín Mezinárodní seminář Přínos žen pro podniky, 23. 2. 2006, Hotel Continental, Brno
mamky deti Vranov sal
Vzdělávací kurzy pro ženy na rodičovské dovolené probíhaly v letech 2006–2007 v Cetrech pro rodinu v ČR Seminář Předávání víry v rodině, červen 2006, Duchovní centrum Vranov u Brna