26. leden 2022

10. video – Spiritualita manželství a rodiny

Rodina se neskládá pouze z manželů, manželek a dětí, ale je v ní přítomen i Ježíš. Pán Ježíš žije v rodině skutečně a konkrétně. Je přítomen prostřednictvím skutků lásky – konkrétních gest mezi manželem a manželkou, mezi rodiči a dětmi. V rodině je důležitá něha, která, pokud chybí, je nahrazena zimou, „existenční zimou“ – říká svatý otec František.

„Boží láska se vyjadřuje „v živých a konkrétních slovech, kterými si muž a žena projevují svou manželskou lásku“. Tak jsou ti dva mezi sebou odrazem božské lásky, která povzbuzuje slovem, pohledem, pomocí, něhou, objetím. Proto „chtít vytvořit rodinu znamená mít odvahu být součástí Božího snu, odvahu snít s ním, odvahu budovat s ním, odvahu hrát s ním tento příběh o budování světa, ve kterém se nikdo necítí sám.“ AL 321

Ježíš říká v Bibli: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ (Mk 10:51). Ptejme se často sami sebe, co můžeme udělat pro to, aby byl člen rodiny šťastný.

PRŮVODCE K 10. VIDEU