12. prosinec 2013

Zpráva o uskutečněném workshopu pro zaměstnavatele 27. 11. 2013

Dne 27. 11. 2013 se v Brně v konferenčním sále Café Práh ve Vaňkovce v rámci projektu uskutečnil první workshop pro zaměstnavatele pod názvem Podpora rozvoje dobré praxe v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání. Cílem workshopu bylo seznámit účastníky s praxí ve firmách a společnostech, kde je již běžné zavádět opatření na podporu harmonizace rodiny a zaměstnání a motivovat je k diskusi a úvahám nad výhodností těchto opatření.V úvodu workshopu byl vedoucí projektu stručně představen projekt Z_ANIMA a poté na ukotvení tématu slučitelnosti do celkové firemní kultury a strategie pohovořila supervizorka D. Bernardová v příspěvku pod názvem Společenská odpovědnost firem – platforma slučitelnosti rodiny a zaměstnání.

V další části byly představeny příklady dobré praxe z firem MEDIN, a.s., TCHIBO Praha, spol. s.r.o., MATEICIUC a.s., Henry Schein s.r.o., HEINEKEN Česká republika, a.s. Po každém z příspěvků proběhla plodná diskuse zúčastněných, byly vznášeny konkrétní a cílené dotazy týkající se opatření ve firmách, o postupech realizace apod.

Na závěr semináře vyzval moderátor J. Denk účastníky ke skupinové práci, kde došlo ke zhodnocení prezentovaných příkladů dobré praxe a k vytyčení nejzajímavějších a nejúčelnějších opatření.

Workshopu se zúčastnilo celkem 32 pozvaných účastníků.

 

Prezentace přednášejících:

ppt  Dana Bernardová, Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
ppt  Kateřina Soukupová, HEINEKEN Česká republika, a.s.
pdf  Andrea Christianová, TCHIBO Praha, spol. s r. o.
ppt  Erika Bartúnková, Henry Schein s r. o.
ppt  Hana Vondráková, MATEICIUC a.s.

Fotodokumentace:

foto sem1 27 11 13 foto sem2 27 11 13
foto sem3 27 11 13 foto sem4 27 11 13