31. březen 2014

Zpráva o uskutečněném workshopu 13. 3. 2014

Dne 13. 3. 2014 se v Ostravě v hotelu Park Inn uskutečnil druhý projektový workshop. Název i zaměření workshopu bylo shodné s prvním workshopem konaným v Brně.  Cílem workshopu byla i tentokrát prezentace zkušeností s opatřeními ulehčujícími harmonizaci profesního a rodinného života a, jak se ukázalo, i prezentace přínosů procesu zavádění těchto opatření.

 Po seznámení přítomných s nabídkou projektu Z_ANIMA hovořila supervizorka projektu Dana Bernardová o Společenské odpovědnosti firem a pojmenovala i specifika sledovaných opatření:

  • jen deklarovaná opatření mohou být motivací dalším firmám,
  • zaváděná opatření nejsou prvořadě projevem sociálního cítění zaměstnavatele, ale i důležitým motivačním nástrojem ve prospěch naplňování strategie firmy,
  • mezi důležitá opatření patří i ta, která jsou výsledkem využívání zákonem daných norem ve prospěch zaměstnaných.

V další části byly představeny příklady dobré praxe z firem MEDIN, a.s., MATEICIUC a.s., VÚHŽ a.s. a Centra pro rodinu a sociální péči z.s. Ostrava.

Referující se shodli na významu nejen opatření samotných, ale i na důležitosti diskuse, která jejich zavádění předchází. Jen opatření, která jsou známa, mohou být přijímána a využívána. Zavádění opatření nevyžaduje prvořadě finanční náklady, ale ochotu zajímat se o existující potřeby. Neformální přístup podporuje loajalitu a motivovanost.

Workshopu se zúčastnilo celkem 38 pozvaných účastníků.

Prezentace přednášejících:

ppt Dana Bernardová, Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

ppt Jan Zajíček, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Ostrava

pdf Hana Vondráková, MATEICIUC a.s.

ppt Daniela Spišáková, VÚHŽ a.s.


pdf Program

foto work ostr1
foto work ostr2