04. leden 2021

Vzdělávací program pro ženy ANIMA CZ

Program byl rozvíjen od roku 2002 na základě zahraničních zkušeností a postupně financován v rámci programu Evropského sociálního fondu: Phare 2002 RLZ, OP RLZ a OP LZZ v letech 2004 – 2013.

Cílovou skupinou jsou:

  • matky na rodičovské dovolené,
  • otcové malých dětí,
  • studující a
  • ženy 50plus.

Cílem programu je:

prezentovat péči a výchovu dětí jako – neplacenou – práci, která může být zdrojem osobního růstu, nikoli jeho překážkou.

Získané kompetence (nazývané rodinné kompetence) jsou využitelné i v profesním životě.

Vzdělávání nevěnuje pozornost psychologickým potřebám dítěte, ale rodiče – včetně jeho budoucího profesního uplatnění. Jinými slovy nemusí jít vždy jen o řešení otázky „Kolik času potřebuje moje dítě strávit se mnou?“, ale „Kolik času já potřebuji být s dítětem“. Cílem je svobodná volba další životní cesty a práce na jejím uskutečnění.

Vzdělávací program se uskutečňuje v jednotlivých modulech kurzů. Podrobné popisy jednotlivých částí (většinou čtyřhodinových dopolední) kurzů obsahují tzv. Manuály.

Moduly ANIMA CZ:

KARO – kurz aktivního rodičovství – pro ženy na rodičovské dovolené k udržení zaměstnatelnosti

MK – motivační kurz pro ženy před ukončením rodičovské dovolené nebo období péče

ROKO – nadstavbový kurz rozvoje kompetencí

Nová otcovská role muže – pro muže

Kurz pro studentky VŠ – k odstranění barier k realizaci rodinných přání

Kurz pro ženy 50 plus – k posílení zaměstnatelnosti

Brožury vydané v rámci projektové činnosti:

Na projekty ANIMA CZ navázal mezinárodní projekt stejného zaměření M_ANIMA, který byl ukončen 31. 8. 2013.