18. červen 2021

Víte, že existuje práce, která je oceňovaná sazbou 14 Kč/hod.?

Přesně touto částkou rodičovského příspěvku je oceňován rodič, který „celodenně pečuje o svoje dítě do věku tří let“. Částkou 23 Kč/h je oceňován pečující do věku dvou let a 69 Kč/h dostane rodič za péči do roku života dítěte. Tento výpočet zahrnuje 24 hodinovou péči, tedy pravdivý rozsah neplacené práce.

Právě čeká na schválení novela zákona o státní sociální podpoře, která má vrátit rodinám částku rodičovského příspěvku, o kterou by přišly proto, že se před dočerpáním celkové částky narodí další dítě. Pragmaticky viděno, každá koruna rodinám navíc je dobrá. Pokles příjmu na hlavu je u rodin s dětmi vysoký, vyšší než u seniorů…

Z pohledu spravedlivého ocenění neplacené práce, kterou odvádí pečující rodič, nejčastěji matka, se mohl čas věnovaný této novele využít lépe. Jde o to, že takové „kosmetické“ úpravy neřeší přetrvávající propad příjmů rodin s nejmenšími dětmi.

O co jde:
Původně, v roce 2008, byl rodičovský příspěvek koncipován jako náhrada ušlého výdělku pečujícího rodiče ve výši 40 % průměrného výdělku ve státní správě. Vyplácel se v jednotné výši po dobu tří let.
Pokud vyjdeme z dnešní průměrné mzdy pracovníků v sociální oblasti (35 000 Kč), státní správa je mnohem výš, potom by 40 % této částky, vyplácené po dobu tří let, představovalo částku ve výši 504 000 Kč místo dnešních 300 000 Kč.

Pokud se teď navrhuje „doplatit“ nevyčerpanou částku rodičovského příspěvku, znamená to, že se dál opouští původní záměr ocenit neplacenou práci pečujícího rodiče a rodičovský příspěvek se stává čím dál víc jakousi nedefinovatelnou dávkou. Čím méně je zřejmé za co se peníze vlastně vyplácí, tím je jednodušší s dávkou zacházet „dle potřeby“.

Proto bych navrhovala provést očištění smyslu poskytování rodičovského příspěvku na původní záměr, tedy podstatně ho navýšit a zprůhlednit jeho poskytování na náklady ušlého výdělku konkrétního rodiče. Rozhodně chceme, aby neplacená práce byla oceňována a aby se o ní i takto hovořilo. Nejde přece o to, nepodloženě přidávat rodinám peníze, ale jde o to, sledovat hodnotový záměr.

Zdroj: Aktuálně.cz