28. listopad 2018

Těšíte se na život bez práce?

Nebo lépe řečeno: „Dovedete si představit, že za nás budou pracovat roboti?“ Potřebuje člověk (vůbec) pracovat? Máte strach z budoucnosti bez pracovních příležitostí? A kde jekřesťanská naděje, jaký má obsah?

Takové a podobné otázky a odpovědi zaznívaly 27.11. na konferenci pořádané COMECE (Komisí biskupskýchkonferencí Evropské unie) s názvem Utvářet budoucnost práce v Bruselu. Název konference vypovídá o jejím poselství: nechceme nečinně a s obavami přihlížet, jak svět techniky vytěsňuje člověka. Ale chceme spoluutvářet budoucnost, která začíná již dnes. Naším přínosem je pojetí práce nejen jako zdroje obživy.  Práce především umožňuje nalézat místo ve společnosti, umožňuje osobní rozvoj. Prací se podílíme v neposlední řadě i na uchování stvoření. V tomto smyslu byly opakovaně citovány encykliky Laborem exercens sv. Jana Pavla II. a Laudato si papeže Františka

COMECE představilo sedmnáct doporučení, která jsou zacílená na dostupnost práce pro všechny, na respektk lidské důstojnosti, udržitelný rozvoj a která předpokládají dialog zaměstnavatelů, zaměstnaných a státu.

Proč vnímají křesťané naléhavou potřebu přispět k řešení současné situace?

 Digitalizace práce, kteránapříklad v USA promění do roku 2030 téměř polovinu pracovních míst,vzbuzuje obavu, že lidé budou čím dál více nahraditelní roboty. Mnoho lidí oceňuje flexibilitu pracovního místa a času. Jsme odevšad dosažitelní pro naše spolupracovníky i zákazníky. Ale vnímáme i negativa. Smazává se rozdíl mezi pracovištěm a rodinou, často na úkor nás samotných. Zaměstnavatelům se více vyplácí pracovat s držiteli živnostenského listu, protože jim nemusí poskytovat zákonnou ochranu nárokovatelnou zaměstnanci. Práce sjednávaná smluvně na dobu neurčitou je stále méně, nejistota narůstá i se zkracováním pracovních úvazků. S tím se potýkají zejména absolventi škol. Vzrůstají nároky ale i na celoživotní vzdělávání. Nejen proto, že v dohledné době bude 90% pracovních míst předpokládat použití digitalizace. Je zřejmé, že sebude i náplň většiny pracovních míst měnit v průběhu života jednotlivce a žebude potřeba na tuto skutečnost umět reagovat.

Dotýkají se uvedená témata jen těch, kteří žijí profesním životem?

Rozhodně ne. Na konferenci sklidila největší potlesk Sarah Prenger, prezidentka Mezinárodní organizace mladých křesťanských pracujících (International Young Christian Workers), která naléhavým způsobem popisovala, jaké překážky představuje pro mladé lidi současná situace pro zakládání rodin. Opakovaně se také hovořilo o šedé ekonomice, která je moderní podobou otroctví. K objektivnímu dokreslení situace přispělo vystoupení profesora pravoslavné sociální teologie z rumunské univerzity v Cluj-Napoca Radu Predy. Popisoval velmi negativní dopady nedostatečné digitalizace rumunského pracovního trhu, které se projevují zejména v nedostatku kvalitních sil a neexistující pracovníkultuře.

A výstupy z konference?

Vedle již zmíněnýchsedmnácti doporučení COMECE (jejich český překlad je k dispozici nastránkách Národního centra pro rodinu www.rodiny.cz) si čeští účastníci odnášejí důležité impulzy pro návrhy opatření přispívajícíchk většímu usmíření světa profese a rodiny a informace využijí pro diskusi s kandidáty na poslance do Evropského parlamentu v jarních volbách 2019.

Marie Oujezdská, Národní centrum pro rodinu