11. prosinec 2017

Slučitelnost rodiny a zaměstnání

Tiskovou konferenci s tématem „Slučitelnost rodiny a zaměstnání“ uspořádala Česká biskupská konference ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu. Jedním ze zásadních témat rodinné politiky je slučitelnost profesního a rodinného života a problém nedocenění významu rodinné péče v porovnání s oceněním placené práce. Národní centrum pro rodinu chce přispět ke spokojenosti rodin formulováním nedostatků a návrhů opatření ke slaďování profesního a rodinného života jako blahodárného faktoru pro fungování rodiny.

Co žádáme

Prezentovat společenský význam mateřství a otcovství a nedělat z něj překážku profesního růstu. Podpořit politickou reprezentaci k formulování svých očekávání vůči rodině a měřítek uspokojivého společenského vývoje, neboť je třeba říci k čemu stát rodinu má. Považujeme za nezbytné, aby rodiče mohli denně prožívat skutečnou harmonizaci svých rodinných a profesních přání a nemuseli mít dojem, že úsilí v rodině je jejich pouhou soukromou aktivitou nehodnou společenského ocenění.

V čem vnímáme nedostatek?

Na ženy, které se stanou matkami se v současnosti pohlíží jen z pohledu ekonomického znevýhodnění: snížení jejich dosavadního příjmu, přerušení kariérního růstu, možnému omezení zaměstnatelnosti a také platovému znevýhodnění. Jako hlavní příčina tohoto problému je uváděna tříletá varianta tzv. rodičovské dovolené, nedostatečná nabídka zkrácených úvazků a nízký počet míst v kolektivních zařízeních pro děti.

Příčinou ztráty zdravého sebevědomí žen na tzv. rodičovské dovolené, není její tříletá varianta, ale fakt, že se význam rodičovské výchovné péče dostává na okraj zájmu společnosti. Přitom rodičovství je nejen nenahraditelné pro žádoucí rozvoj dítěte, ale je i příležitostí osobního rozvoje samotných rodičů. Z dlouhodobé práce se ženami na rodičovské dovolené vyplývá, že klíčové profesní dovednosti (motivovanost, odpovědnost, samostatnost v rozhodování, a jiné) se prohlubují právě výchovnou péčí. Tlak nazkracování tzv. rodičovské dovolené není proto za stávající situace nedostatku zkrácených úvazků opatřením napomáhajícím udržet zdravé sebevědomí žen, ale pouze minimalizuje rodičovství a zvyšuje přezaměstnanost českých žen.

Kam vede tento vývoj?

Hodnota rodičovství se stává společenským tabu, protože cílem diskutovaných opatření je najít řešení, jak zvládnout rodinu a zaměstnání. Chybí prostor pro hledání odpovědi na otázku proč vůbec mít děti a věnovat se jejich výchově. Zapomíná se i na to, že nejde jen o stávající rodiče, ale především o mladé lidi, kteří se rozhodují mezi různými životními koncepty a potřebují slyšet argumenty o smysluplnosti investice do vlastní rodiny, která je i významnou investicí do budoucnosti společnosti. 

PhDr. Ing. Marie Oujezdská 

Národní centrum pro rodinu

Setkání s novináři Praha 28.11.2017 M.OujezdskáIMG 20171128 091506IMG 20171128 090437Horálkovi